logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Biuletyn Papieskiego Fakultetu Teologicznego

Ukazuje się regularnie od 1993 roku, od Nr 3 (1992/1993). Wcześniej wydano Nr 1 pt.: Kalendarium 1984/1985; Nr 2 pt.: Informator 1992.

 

Pismo dokumentuje działalność Uczelni w kolejnych latach akademickich. Przedstawia jej strukturę, działalność naukowo-dydaktyczną i formacyjno-duszpasterską, zamieszcza teksty z ważniejszych uroczystości i wybrane urzędowe listy Rektora.

 

ISSN 1234-5571, format A5, rocznik