logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

17 X 1998 r. - Abp Johannes J. Degenhardt

Ks. abp Johannes Joachim Degenhardt urodził się 31 stycznia 1926 roku w miejscowości Schwelm jako drugie dziecko w rodzinie Elly i Julius Degenhardt. Młodość jego upłynęła pod znakiem sprzeciwu wobec idei narodowego socjalizmu, szerzonego wówczas w hitlerowskich Niemczech.

Druga wojna światowa przerwała jego naukę w szkole średniej i porwała go w wir wojennych, bolesnych doświadczeń. Pod koniec wojny dostał się do niewoli amerykańskiej i francuskiej aż do roku 1946. W tymże roku, po wyjściu z niewoli, złożył maturę. 

Następnie podjął studia teologiczne w Driburgu, Paderborn i Monachium. 6 sierpnia 1952 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk arcybiskupa Lorenza Jaegera w katedrze w Paderborn. Przez 5 lat pełnił posługę wikariusza w parafii w Bielefeld-Brackwede. Jesienią 1959 r. podjął obowiązki prefekta w Wyższym Seminarium Duchownym Paderborn. Równocześnie kontynuował dalsze studia specjalistyczne z zakresu Pisma Świętego pod kierunkiem prof. Schnackenburga w Würzburgu. 28 stycznia 1964 r. uzyskał stopień doktora teologii na podstawie rozprawy: "Posiadanie i wyrzeczenie się posiadania w pismach św. Łukasza". Przez jakiś czas był asystentem w Uniwersytecie Bochum u prof. Zimmermanna. Następnie został mianowany duszpasterzem akademickim w Paderborn.

18 marca 1968 r. papież Paweł VI mianował go biskupem pomocniczym diecezji Paderborn. Święcenia biskupie przyjął 1 maja tegoż roku z rąk abpa Lorenza Jaegera przy asystencji biskupa Hengsbacha i Nordhuesa. Jako hasło biskupie obrał sobie słowa: Surrexit Dominus vere (Łk 24,34). Po śmierci arcybiskupa Lorenza Jaegera, 28 kwietnia 1974 r. z polecenia papieża Pawła VI objął stanowisko arcybiskupa Paderborn. Jako rządca diecezji Paderborn zaangażował się w pracę na rzecz jedności Kościoła. Konferencja Episkopatu Niemiec powierzyła mu Komisję Ekumeniczną (1974-1976). W latach 1976-1991 był także przewodniczącym Komisji ds. Wychowania i Szkolnictwa.

Szczególną troską abpa Degenhardta, która towarzyszy mu przez lata posługi pasterskiej, są zabiegi o respektowanie zasad katolickiej nauki społecznej w świecie pracy. Dużo wysiłku poświęca ks. Arcybiskup wychowaniu i wykształceniu młodych teologów, zarówno kapłanów jak i osób świeckich. Działalność ks. abpa Degenhardta wykracza poza jego diecezję a także poza Niemcy. Ks. Arcybiskup utrzymuje żywe kontakty z Kościołami lokalnymi w wielu krajach Europy i świata, w tym szczególnie we Francji i w Polsce. Bardzo leży mu na sercu sprawa budowania wspólnej Europy na gruncie wartości chrześcijańskich. W dowód uznania jego dużych zasług w dziele szerzenia społecznej nauki Kościoła ks. abp Degenhardt otrzymał honorowe obywatelstwo miasta Paderborn i Niemiecki, Wielki Krzyż Zasługi z gwiazdą.