logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

15 V 2002 r. - Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski

Ks. prof. dr hab. Jan Kowalski urodził się 4 VI 1930 r. w Krępie. Wyświęcony na kapłana 27 VI 1954. Absolwent Wydziału Teologicznego UJ w Krakowie (1954). Studia specjalistyczne z zakresu teologii moralnej w KUL (licencjat 1959, doktorat 1967). Praca duszpasterska w par. Mierzyce (1954-56) i Konopiska (1956-57).

Wykładowca teologii moralnej i ascetycznej w Krakowie: w Wyższym Częstochowskim Seminarium Duchownym, Śląskim Seminarium Duchownym, Instytucie Teologicznym OO. Dominikanów, Seminarium Ojców Paulinów oraz Księży Sercanów w Stadnikach. Pobyt naukowy na Uniwersytecie we Fryburgu Szwajcarskim (1968-71).

Po powrocie, zastępca profesora na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie i we Wrocławiu (od 1971). Ojciec duchowny (1962-63), wicerektor, prefekt studiów (1974-78) i rektor Wyższego Częstochowskiego Seminarium Duchownego (1978). Habilitacja w Papieskiej Akademii Teologicznej w Krakowie (1984), docent od 1985, od 1991 profesor nadzwyczajny, a od 1997 zwyczajny tej Uczelni. Dyrektor Archidiecezjalnego Wydawnictwa "Regina Poloniae" w Częstochowie, Krajowy Duszpasterz nauczycieli i wychowawców. sekretarz Polskiego Towarzystwa Teologicznego (1965-77), zastępca redaktora naczelnego Ruchu Biblijnego i Liturgicznego (od 1967), cenzor pism i programów katolickich w Archidiecezji Częstochowskiej, członek Archidiecezjalnej Rady Kapłańskiej i Kolegium Konsultorów. Kapelan Honorowy Ojca św. (1976). Kanonik gremialny (teolog) Kapituły Bazyliki Archikatedry w Częstochowie (1995), kanonik honorowy Metropolitalnej Kapituły Wrocławskiej (1996).

Ks. prof. J. Kowalski jest autorem ok. 300 publikacji teologicznych (w tym 14 książek). Jako kapłan Archidiecezji Częstochowskiej kreślił zasługi kolejnych ordynariuszy swojej diecezji. Zajmując katedrę teologii moralnej, którą niegdyś kierował ks. W. Wicher, opisywał jego dorobek naukowy. Jednak to nie historia teologii moralnej był głównym nurtem zainteresowań Profesora. Problemy, jakim poświęcił najwięcej uwagi dotyczą współczesnych kwestii etycznych, jak: problematyka wojny i zbrojeń, inżynieria genetyczna, kara śmierci, eutanazja, moralne aspekty kultury i mediów, choroby AIDS, zagrożenia ze strony sekt i gnozy.

Wśród zainteresowań badawczych ks. J. Kowalskiego - następcy na katedrze teologii moralnej PWT w Krakowie kard. Karola Wojtyły - wysuwa się także problematyka współczesnych wyzwań, wobec jakich stoi teologia moralna. Nie wolno zapomnieć o wrażliwości ks. Profesora na problemy etyki społecznej. Przewijają się tu takie sprawy jak: demokracja i polityka, sprawiedliwy podział dóbr, kryzys tożsamości kapłanów, wezwanie do wspólnotowego życia kleru. Nie brak też artykułów o moralnych aspektach zjednoczenia Europy.

Ks. Profesor od początku swojej drogi naukowej przejawia żywe zainteresowanie europejską myślą moralną, mając do niej również krytyczny stosunek. Ks. Jan Kowalski uczestniczy aktywnie w międzynarodowych kongresach etyków i teologów obszaru języka francuskiego i niemieckiego. Przekazuje też teologom zachodnim dorobek polskiej teologii moralnej. Można zatem nazwać go "teologiem europejczykiem".

Osobnym rozdziałem w życiu naukowym, ale nie tylko, jest trwający nieprzerwanie od r. 1971 związek ks. Profesora z Wrocławiem. Zaproszony przez ówczesnego rektora Papieskiego Fakultetu Teologicznego, znanego socjologa ks. J. Majkę, prowadzi wykłady z teologii moralnej dla kleryków, seminarium naukowe oraz wykład monograficzny na studium licencjacko-doktoranckim. Podkreślić należy sumienność i gorliwość w dojeżdżaniu na wykłady z Krakowa, początkowo co tydzień, a obecnie raz w miesiącu. Ks. Kowalski od początku bierze czynny udział we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, z których Wrocław znany jest w całej Polsce. Jest także zapraszany z wykładami przez wrocławskie środowiska inteligencji: Tydzień Kultury Chrześcijańskiej, Klub Inteligencji Katolickiej.

Dotychczas Ks. Profesor był we Wrocławiu promotorem 5 prac doktorskich (12 w Krakowie), 24 licencjatów (56 w Krakowie) i ponad 100 prac magisterskich (ok. 400 w Krakowie). Przez 30 lat wychował zastępy gorliwych duszpasterzy i świeckich teologów. Doktorat honoris causa jest najwyższą godnością i największym wyróżnieniem, jakie może ofiarować szkoła wyższa osobom szczególnie zasłużonym dla nauki i uczelni. Do nich należy z całą pewnością ks. prof. Jan Kowalski.

Plik do pobrania (PDF):