logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

9 X 2002 r. - Kard. Angelo Sodano

Kardynał Angelo Sodano urodził się 23 listopada 1927 r. w Isola d'Asti, jako drugie z sześciorga dzieci Giovanniego i Delfiny Sodano. Ukończywszy studia filozoficzne i teologiczne w seminarium biskupim w Asti, kontynuował je w Rzymie, uzyskując tytuł doktora teologii na Papieskim Uniwersytecie Gregoriańskim oraz prawa kanonicznego na Papieskim Uniwersytecie Laterańskim.

Święcenia kapłańskie otrzymał w historycznej katedrze w Asti 23 września 1950 r. Następnie zlecono mu nauczanie teologii dogmatycznej w seminarium diecezjalnym oraz duszpasterstwo młodzieży akademickiej.

W 1959 r. został powołany do służby Stolicy Apostolskiej przez ówczesnego Substytuta Sekretariatu Stanu, abp Angelo dell'Acqua. Po okresie studiów w Papieskiej Akademii Kościelnej pełnił funkcję sekretarza Nuncjatury Apostolskiej kolejno w Ekwadorze, Urugwaju i Chile. Wezwany ponownie do Rzymu w 1968 r., przez 10 lat pracował w ówczesnej Radzie Publicznych Spraw Kościoła. 30 listopada 1977 r. papież Paweł VI podniósł go do godności arcybiskupa tytularnego Nova di Cesare i mianował Nuncjuszem Apostolskim w Chile. Tam pracował przez 10 lat.

23 maja 1988 r. Jan Paweł II powołał Nuncjusza Apostolskiego w Chile na stanowisko sekretarza ówczesnej Rady Publicznych Spraw Kościoła. Po wejściu w życie Konstytucji Apostolskiej "Pastor Bonus" abp Sodano objął 1 marca 1989 r. urząd sekretarza ds. relacji z państwami. Sprawując swój urząd reprezentował Stolicę Apostolską na licznych zgromadzeniach międzynarodowych, przede wszystkim na spotkaniach ministrów spraw zagranicznych uczestniczących w Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie odbywających się kolejno w Wiedniu, Kopenhadze, Nowym Jorku i Paryżu.

Na konsystorzu 28 czerwca 1991 r. abp Sodano został mianowany kardynałem i otrzymał kościół tytularny Santa Maria Nuova al. Foro Romano. Następnego dnia, 29 czerwca 1991 r., w dniu uroczystości św. Apostołów Piotra i Pawła, kardynał Angelo Sodano został mianowany Sekretarzem Stanu Stolicy Apostolskiej. Funkcję tę sprawuje do dziś z wielkim oddaniem Papieżowi i Kościołowi.