logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

7 X 2003 r. - Prof. dr hab. Franciszek Ziejka

Prof. Franciszek Ziejka urodził się 3 października 1940 r. w Radłowie koło Tarnowa. W latach 1958-1963 studiował filologię polską na Uniwersytecie Jagiellońskim pod kierunkiem prof. Wacława Kubackiego. W roku 1971 uzyskał stopień doktora na podstawie pracy: Obrazy-symbole "Wesela" w świetle polskiej tradycji literackiej i politycznej, napisanej pod kierunkiem prof. Henryka Markiewicza. 

Habilitował się w roku 1982 na podstawie dorobku naukowego i rozprawy: Złota legenda chłopów polskich.

W roku 1991 uzyskał tytuł profesora i został powołany na stanowisko profesora nadzwyczajnego w Instytucie Filologii Polskiej UJ. Od roku 1996 objął w tymże Instytucie Katedrę Historii Literatury Polskiej XIX wieku. Stanowisko profesora zwyczajnego otrzymał w roku 1998. Od roku 1997 jest członkiem korespondentem, a od roku 2002 członkiem czynnym Polskiej Akademii Umiejętności.

W Uniwersytecie Jagiellońskim pracuje od roku 1963. W tym okresie był trzykrotnie delegowany do pracy w uniwersytetach zagranicznych: 1970-1973 - Uniwersytet Prowansalski w Aix-en-Provence; 1979-1980 - Uniwersytet w Lizbonie; 1984-1988 - Institut National des Langues et Civilisations Orientales (Universite Paris III - Nouvelle Sorbone).

Po powrocie z zagranicy prof. Ziejka pełnił różne funkcje w swojej Alma Mater. W roku ak. 1989/90 został wicedyrektorem Instytutu Filologii Polskiej. W latach 1990-1993 był dziekanem Wydziału Filologicznego. Po zakończeniu kadencji dziekańskiej pełnił przez dwie kadencje funkcję prorektora UJ do spraw ogólnych (1993-1999). Od roku 1999 jest rektorem Uniwersytetu Jagiellońskiego. W latach 1999-2002 był przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa i wiceprzewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich. Od roku 2002, jako rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego II kadencji, jest przewodniczącym Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich, przewodniczącym Kolegium Rektorów Szkół Wyższych Krakowa, członkiem Narodowej Rady Integracji Europejskiej przy Premierze RP, członkiem Komitetu "Polska w Zjednoczonej Europie" przy prezydium PAN, członkiem Polskiego Pen Clubu.

Prof. Franciszek Ziejka jest autorem i redaktorem dwudziestu pozycji książkowych, ponad 150 rozpraw naukowych, drukowanych w pismach krajowych i zagranicznych (francuskich) oraz dużej ilości prac publicystycznych, wstępów, przedmów, wywiadów etc. Jest laureatem licznych nagród i wyróżnień regionalnych, krajowych i zagranicznych.

Pliki do pobrania (PDF):