logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

15 X 2007 r. - Ks. prof. dr hab. Stanisław Olejnik

Urodził się 28 kwietnia 1920 roku w Tyńcu (kiedyś przedmieście, obecnie jedna z dzielnic Kalisza). W Kaliszu uczęszczał do szkoły powszechnej i do Gimnazjum im. Adama Asnyka gdzie w 1938 roku uzyskał świadectwo dojrzałości. W tymże roku wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego we Włocławku.

W czasie wojny kontynuował przygotowanie do kapłaństwa w Wyższym Seminarium Duchownym w Warszawie, gdzie otrzymał święcenia diakonatu.

Po wybuchu powstania warszawskiego przedostał się do Częstochowy. Tam jeszcze przez kilka miesięcy przygotowywał się do święceń kapłańskich. W przededniu Wigilii Bożego Narodzenia 1944 roku w kaplicy Matki Bożej Częstochowskiej na Jasnej Górze, z rąk biskupa pomocniczego Częstochowy - Stanisława Czajki, przyjął święcenia kapłańskie.

Bezpośrednio po zakończeniu działań wojennych ks. Stanisław Olejnik wrócił do rodzinnego Kalisza. Od lutego do maja pracował tam jako duszpasterz w parafii św. Gotarda i miał powierzoną opiekę duszpasterską nad całą okolicą Kalisza. Z Kalisza został wezwany do Włocławka gdzie pracował jako wicekustosz katedry. W 1947 roku przez kilka miesięcy był administratorem parafii Lubień Kujawski.

Po zdobyciu doktoratu na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Warszawskiego w 1948 roku został mianowany wikariuszem parafii św. Jana we Włocławku. Obok normalnych zajęć wikariuszowskich w sposób szczególny zajmował się akcją charytatywną.

W latach 1945-1950 ksiądz Olejnik pracował w wielu szkołach jako prefekt: poczynając od przedszkola, poprzez różnego typu szkoły (handlową, ogólnokształcącą), kończąc na wieczorowym liceum dla dorosłych. W roku 1950 władze Uniwersytetu Warszawskiego zwróciły się do ordynariusza włocławskiego o całkowite zwolnienie ks. dra S. Olejnika z diecezji w celu zatrudnienia na uniwersytecie. Równocześnie w 1953 roku rozpoczął wykłady z teologii moralnej we włocławskim seminarium duchownym. Habilitacja ks. Stanisława Olejnika miała miejsce na Uniwersytecie Warszawski w 1954 roku na podstawie rozprawy Eudajmonizm. Studium nad podstawami etyki. W nauczaniu teologii moralnej kazuistyka ustąpiła miejsca Biblii i człowiekowi. Ksiądz Olejnik starał się, aby teologia moralna była żywą dyscypliną wiedzy o Bogu i życiu ludzkim. Dla pogłębiania formacji intelektualnej wśród profesorów środowiska włocławskiego zainicjował comiesięczne spotkania w tzw. „Kręgu". Spotkania te doprowadziły do powstania Towarzystwa Teologicznego Naukowego przy Wyższym Seminarium we Włocławku. Gdy Katolicki Uniwersytet Lubelski znalazł się w trudnej sytuacji kadrowej w zakresie teologii moralnej ksiądz prof. Stanisław Olejnik przez dziesięć lat dojeżdżał tam z wykładami (1958-1968).

Tytuł profesora nadzwyczajnego ks. Stanisław Olejnik uzyskał w Akademii Teologii Katolickiej w Warszawie w 1973 roku, a profesora zwyczajnego tamże w 1980 roku. Prowadzi bogatą działalność naukową z zakresu etyki filozoficznej i teologii moralnej. Na ATK zainicjował teologię duchowości chrześcijańskiej jako odrębnego kierunku studiów. Podejmuje liczne podróże zagraniczne, czynnie uczestniczy w wielu zjazdach i kongresach naukowych, współredaktor specjalistycznych czasopism. W latach 1968-73 był członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej w Rzymie. Wykładał: Promował 24 doktorów. Opublikował ok. 150 prac naukowych lub popularnonaukowych, w tym 25 książek. Jest autorem siedmiotomowego podręcznika akademickiego Dar - Wezwanie - Odpowiedź. Teologia moralna, a także podręcznika Etyka lekarska. Został odznaczony przez władze kościelne godnością protonotariusza apostolskiego, a przez władze państwowe Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski.

Pliki do pobrania (PDF):