logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

28 I 2011 r. - Ks. prof. Stanisław Kowalczyk

Ks. Infułat prof. zw. dr hab. Stanisław Kowalczyk, należy do ścisłej czołówki najwybitniejszych polskich uczonych. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce filozofii Boga, zagadnieniach związanych ze światopoglądem chrześcijańskim oraz filozofii społecznej.

Opublikował w j. polskim i w j. obcych ponad 500 rozpraw naukowych i artykułów, w tym ponad 40 książek trwałej wartości naukowej. Pracuje w Komisjach Episkopatu ds. Dialogu z Niewierzącymi oraz Spraw Kultury. Od 1993 r. należy jako kanonik gremialny do Kapituły Katedralnej w Sandomierzu. W 1994 r. został dziekanem Kapituły w Stalowej Woli. Jest laureatem licznych nagród kościelnych i państwowych. Jest też członkiem licznych towarzystw naukowych tak krajowych, jak i zagranicznych. W latach 1992-1995 pełnił funkcję rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Sandomierzu. Dzięki jego staraniom seminarium to zostało włączone w struktury Wydziału Teologicznego KUL. Dzięki jego zabiegom doszło do powołania w Sandomierzu Szkoły Humanistyczno-Przyrodniczej.

Ks. prof. Stanisław Kowalczyk urodził się 15 VI 1932 r. w Sieciechowie, powiat Kozienice. Po złożeniu egzaminu dojrzałości odbył w latach 1949-1954 studia filozoficzno-teologiczne, zakończone przyjęciem święceń kapłańskich przez posługę biskupa Jana Kantego Lorka. W latach 1954-1958 odbył studia specjalistyczne z zakresu filozofii w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim zakończone uzyskaniem doktoratu z filozofii na podstawie rozprawy naukowej pt.: „Tomistyczna koncepcja jedności transcendentalnej" napisanej pod kierunkiem O. prof. Mieczysława Krąpca OP, jednego z najwybitniejszych filozofów doby współczesnej. W roku 1968 uzyskał stypendium Katolickiego Uniwersytetu w Leuven, gdzie przebywał kilkakrotnie (1986, 1999). W r. 1968 przeprowadził kolokwium habilitacyjne na podstawie rozprawy pt.: „Bóg, jako Dobro Najwyższe według św. Augustyna", w r. 1977 tytuł docenta, w 1985 tytuł profesora nadzwyczajnego (filozofia społeczna), a w r. 1991 – tytuł profesora zwyczajnego.