logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

16 IV 2012 r. - Ks. prof. dr hab. Marian Rusecki

Ksiądz prof. Marian Rusecki urodził się 22 marca 1942 r. w Janowie Lubelskim (który w 2010 r. przyznał mu tytuł honorowego obywatela), w rodzinie robotniczej. W rodzinie przywiązywano dużą wagę do praktycznego wymiaru życia, co znajdowało wyraz przede wszystkim w pracowitości. Żywe były też tradycje religijne i patriotyczne, mające później znaleźć swoje odzwierciedlenie w życiu Księdza Profesora.

Duży wpływ na kształtowanie się Jego osobowości miało środowisko, głównie rodziny jego wielu kolegów, dzięki którym poznawał historyczną prawdę o Polsce, np. o czasach Józefa Piłsudskiego. Pytany o największe wzorce osobowe okresu młodości jednym niemal tchem wymienia przede wszystkim nauczycieli ze szkoły podstawowej i średniej, którzy uczyli patriotyzmu i kształtowali w wychowankach cnoty obywatelskie, zwłaszcza poczucie obowiązkowości. Kadra nauczycielska janowskiego liceum – jak wspomina Profesor – była zespołem ludzi odpornych na ideologizację, praktykujących religijnie, niekryjących bynajmniej swoich poglądów.

/z życiorysu/

Do pobrania (pdf):