Slide background
Slide background
Slide background

Dokumenty

 

Dokumenty dotyczące praktyk szkolnych przygotowujących do wykonywania zawodu nauczyciela religii.

 

Wzory podań

Pliki pdf do pobrania:

Wzory oświadczeń i zgód

Pliki pdf do pobrania:

Wyjaśnienie w sprawie oprawy prac dyplomowych

 

Prace dyplomowe (licencjackie i magisterskie) powinny być wydrukowane dwustronnie w formacie A4 i oprawione w miękką oprawę (nie bindowane spiralą). W pracy powinny się znaleźć oświadczenia: o samodzielności i udostępnieniu w bibliotece (do pobrania ze strony).

W dziekanacie student składa pracę dyplomową w dwóch egzemplarzach plus egzemplarz dla Promotora, oraz wersję elektroniczną na płycie CD (w Wordzie w jednym pliku) wraz z podaniem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego oraz wnioskiem o dopuszczenie do egzaminu dyplomowego (do pobrania ze strony).

Przed egzaminem student wnosi opłatę za dyplom w kwesturze zgodnie z TABELĄ OPŁAT. Do dyplomu należy dostarczyć 4 zdjęcia dyplomowe.

 

Statuty i kodeksy

Inne dokumenty (regulaminy, zarządzenia i uchwały) - link