Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Wyjazdy na studia

Informacje ogólne (Studia Erasmus+)

Program UE Erasmus+ jest kontynuacją europejskiego programu wymiany międzyuczenianej, realizowanej w latach 2014-2020, a także rozwiniętą formą poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS. Program UE Erasmus+ zastąpił m.in. programy LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, a także Erasmus Mundus i Tempus.

Czytaj więcej

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+:

O wyjazd na stypendium z programu Erasmus+ można ubiegać się, jeżeli zostaną spełnione poniższe wymagania:

Czytaj więcej

Procedura aplikacyjna w uczelni zagranicznej

Student PWT we własnym zakresie powinien:

Czytaj więcej

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus+ koniecznie sprawdź, czy dopełniłeś poniższych czynności:

Czytaj więcej

Przebieg programu

 

Erasmus+ pomaga w organizacji wymian dla studentów i doktorantów z krajów uczestniczących w programie Erasmus+ i krajów partnerskich.

Czytaj więcej

Kapitał mobilności

W ramach programu Erasmus+ studenci mogą ubiegać się o wyjazdy na studia i praktyki na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie i doktoranckie).Kapitał mobilności (ilość miesięcy spędzonych za granicą w ramach pr. Erasmus) jest obliczany osobno na dany poziom studiów.

Czytaj więcej

Wsparcie językowe (Online Linguistic Support)

System wsparcia językowego on-line opracowano z myślą o uczestnikach programu Erasmus+, aby pomóc im w poprawie znajomości języka potrzebnego do podjęcia pracy albo studiów, albo do odbycia stażu/wolontariatu za granicą, tak aby mogli w pełni wykorzystać potencjał takiego pobytu.

Czytaj więcej

Ubezpieczenie zdrowotne

Studentów z krajów Unii Europejskiej obowiązuje posiadanie Europejskiej Karty Ubezpieczenia Zdrowotnego (European Health Insurance Card, w skrócie EHIC), która jest potwierdzeniem posiadania ubezpieczenia w Polsce i zapewnia pokrycie kosztów leczenia za granicą.

Czytaj więcej

Learning Agreement

Celem porozumienia o programie zajęć jest przejrzyste i skuteczne przygotowanie wymiany zagranicznej oraz zagwarantowanie, że zrealizowany za granicą program zajęć zostanie oficjalnie uznany.

Czytaj więcej

Punktacja ECTS

Europejski System Transferu Punktów (European Credit Transfer System) pozwala za pomocą punktów kredytowych przeliczyć zdobyte za granicą oceny i zaliczenia. Systemem tym posługują się niemalże wszystkie europejskie szkoły wyższe.

Czytaj więcej