logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Informacje ogólne (Studia Erasmus+)

Program UE Erasmus+ jest kontynuacją europejskiego programu wymiany międzyuczenianej, realizowanej w latach 2014-2020, a także rozwiniętą formą poprzednich edycji SOCRATES/ERASMUS i LLP/ERASMUS. Program UE Erasmus+ zastąpił m.in. programy LLP/Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, a także Erasmus Mundus i Tempus.

*

 

UCZESTNICY PROGRAMU:

 

Uczestnikami programu UE Erasmus+ są:

 • Wszystkie 28 państw UE (Austria, Belgia, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Wielka Brytania, Włochy)
 • Państwa EFTA/EOG: Norwegia, Islandia i Lichtenstein
 • Państwa kandydujące do UE: Turcja, FYROM

 

ZAKRES PROGRAMU:

 

Program UE Erasmus+ obejmuje 5 typów działań:

 • 3 główne (koordynowane przez Narodową Agencję w Warszawie)
  - Akcja 1: mobilność edukacyjna
  - Akcja 2: współpraca na rzecz innowacji i wymiany dobrych praktyk
  - Akcja 3: wsparcie reform w obszarze edukacji.
 • 2 specjalne (koordynowane przez EACEA w Brukseli):
  Jean Monnet
  Sport

 

SZKOŁY WYŻSZE:

 

Szkoły Wyższe mogą aplikować o wsparcie finansowe w ramach dwóch akcji:

 

ERASMUS+ NA PAPIESKIM WYDZIALE TEOLOGICZNYM WE WROCŁAWIU:

 

Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu realizuje projekt z zakresu Erasmus+ Akcji 1:

 1. Wyjazdy studentów na studia (A1-HE-SMS-P – Student mobility for studies between Programme Countries)
 2. Wyjazdy studentów na praktyki zawodowe (A2-HE-SMP-P – Student mobility for traineeships between Programme Countries)
 3. Wyjazdy nauczycieli akademickich w celu prowadzenia zajęć/przyjazdy specjalistów (HE-STA-P – Staff mobility for teaching between Programme Countries)
 4. Wyjazdy pracowników w celach szkoleniowych (HE-STT-P – Staff mobility for training between Programme Countries)

 

Więcej informacji: