logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rekrutacja w roku akademickim 2017/2018

Rekrutacja na wyjazdy w ramach programu Erasmus+:

O wyjazd na stypendium z programu Erasmus+ można ubiegać się, jeżeli zostaną spełnione poniższe wymagania:

 

 

 • Status studenta (studiów dziennych lub zaocznych) bądź doktoranta Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Uczelnia macierzysta podpisała umowę przewidującą wymianę studencką w ramach programu Erasmus+ z daną uczelnią zagraniczną na terenie Unii Europejskiej.
 • Ukończenie pierwszego roku studiów.
 • Znajomość języków obcych.
 • Dobre wyniki w nauce (wysokość wymaganej średniej ocen ustalana jest indywidualnie)
 • Uczelnie partnerskie przewidują uzgodniony tryp edukacji w ramach punktacji ECTS
 • Kapitał mobilności

 

Rekrutacja prowadzona jest przez Komisję Kwalifikacyjną na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu, w tym uczelnianego Koordynatora programu Erasmus+.

 

Rekrutacja odbywa sie dwa razy w roku:

 • Grudzień-Styczeń – Wówczas przynawane są miejsca na semestr letni bieżącego roku akademickiego
 • Maj-Wrzesień – na semestr zimowy i letni kolejnego roku akademickiego

 

UWAGA!!!

Rekrutacja na semestr letni w roku akademickim 2017/2018

 • I ETAP

 

Rozmowy kwalifikujące z języków obcych (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski lub włoski) odbędą się w sali obok sali Senatu (ul. Katedralna 9, piętro 1)

 

I termin: 15 stycznia 2018 r. /dzień: poniedziałek / od godz. 16:00
II termin: 22 stycznia 2018 r. /dzień: poniedziałek / od godz. 16:00

III termin: 29 stycznia 2018 r. /dzień: poniedziałek / od godz. 16:00

 

Rozmowa kwalifikacyjna:

Zapisy na rozmowę prowadzi sekretariat (Office for Erasmus+ and International Cooperation, Mgr. Joanna Jaworska)

 

Więcej informacji o zapisach wraz z wykazem certyfikatów językowych zwalniających z rozmowy kwalifikujacej znajdziesz na stronie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu lub uzyskasz w sekretariacie (Office for Erasmus+ and International Cooperation, Mgr. Joanna Jaworska)

 • II ETAP

 

Po pozytywnym przejściu rekrutacji na wydziale wypełnij FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, a następnie w terminie 5 dniu dostarcz zatwierdzony formularz zgłoszeniowy do biura Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

*

 

Wymagania językowe:

 • Rozmowa kwalifikacyjna z języka obcego zakłada znajomość języka na min. poziomie B2 /Upper-Intermediate/ (język angielski, niemiecki, francuski, hiszpański, portugalski lub włoski) dla studentów ubiegających się o stypendium Erasmus+ na uczelni zagranicznej, która prowadzi zajęcia w jednym z wymienionych języków.
 • Wynik tej rozmowy nie jest równoznaczny ze zdaniem egzaminu na poziomie B2.
 • Pozytywny wynik rozmowy nie jest podstawą do wystawienia zaświadczenia o biegłości językowej na poziomie B2
 • Rozmowa kwalifikacyjna jest przeprowadzana na potrzeby Komisji Rekrutacyjnej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Czas trwania rozmowy: 40 minut, w tym 15 minut na przygotowanie i 25 minut rozmowa

 

Rozmowa kwalifikacyjna składa się z trzech etapów:

 • charakterystyka kierunku studiów; oczekiwania związane z wyjazdem na stypendium
 • streszczenie artykułu związanego z kierunkiem studiów (student otrzymuje artykuł z danej dziedziny)
 • reakcje językowe (student musi odpowiednio zareagować w języku obcym)

 

Warunki zwolnienia z rozmowy kwalifikacyjnej:

 

Studenci, którzy posiadają certyfikat językowy na poziomie B2 lub wyższym są zwolnieni z rozmowy kwalifikacyjnej pod warunkiem, że w biurze Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu okażą oryginał certyfikatu.