logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Przed wyjazdem

Przed wyjazdem na stypendium Erasmus+ koniecznie sprawdź, czy dopełniłeś poniższych czynności:

  • Wysłanie Application Form do uczelni zagranicznej
  • Learning Agreement for Studies (podpisany przez polskiego i zagranicznego koordynatora instytutowego/wydziałowego). W przypadku różnic programowych zobowiązany jesteś do wypełnienia aneksu uzupełniającego.
  • Podpisanie umowy student-uczelnia w biurze Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
  • Dostarczenie Formularza Danych Bankowych (nie później niż dwa tygodnie przed wyjazdem) do biura Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
  • Dostarczenie kserokopii ubezpieczenia zdrowotnego (np. karta EKUZ)
  • Wpis na kolejny rok studiów
  • Wypełnienie testu językowego OLS - dotyczy osób, których językiem wykładowym jest: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski lub włoski.

 

Wypłata stypendium jest uzależniona od spełnienia wszystkich powyższych punktów.