logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Rozliczenie wyjazdu

Rozliczenie Programu Erasmus+:

Każdy stypendysta programu Erasmus+ rozlicza się:

 • W biurze Prorektora ds. promocji i współpracy z zagranicą Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.
 • Informacja na temat procedury zaliczania okresu studiów zrealizowanego za granicą dostępna jest u Koordynatora Erasmus+ lub Koordynatora Instytucjonalnego.
 • Wymagane są KOPIE następujących dokumentów (oryginały można zatrzymać dla siebie!). W biurze nie świadczymy usługi ksero - należy przynieść gotowe kopie dokumentów:

  Dokumenty z brakiem któregokolwiek podpisu NIE będą przyjmowane!
 1. Learning Agreement for Studies: wymagane części: „Before the Mobility”, „During the Moblility” - jeśli były zmiany oraz „After the Mobility” – Wymagane są następujące podpisy: studenta + polskiego Koordynatora Erasmus+, a także Koordynatora zagranicznego Erasmus+.
 2. Transcript of records – dokument ten wystawia uczelnia zagraniczna po zdaniu wszystkich przedmiotów. Transcript of records = Tabela C w After the Mobility. W przypadku realizowania Projektu badawczego przez doktoranta (Research Project), zamiast Transcript of records, dostarczany jest Certificate - potwierdzenie odbycia Projektu badawczeg.
 3. Confirmation of stay / Confirmation of Participation in Erasmus Exchange Program – Potwierdzenie pobytu o okresie odbytych studiów z Uczelni Zagranicznej. Dokument musi zawierać daty przyjazdu i wyjazdu z uczelni zagranicznej.
 4. Wypełnienie raportu on-line MT+. Wezwanie do wypełnienia wysyłane jest automatycznie z Mobility Tool+ na adres e-mailowy (Dla Komisji Europejskiej eu-survey). Uwaga: Ankietę należy tylko wypełnić i wysłać, NIE drukować. Po wysłaniu ankiety na swojego maila każdy powinien otrzymać potwierdzenie wypełnienia ankiety.
 5. Wypełnienie testu językowego OLS po powrocie ze stypendium. Dotyczy studentów, których językiem wykładowym jest: angielski, francuski, hiszpański, niemiecki, portugalski lub włoski.
  • Rozliczyć należy się do 2 tygodni po powrocie z uczelni partnerskiej. Dokumenty te można dostarczyć osobiście, przesłać pocztą, lub skanem na maila. Należy dostarczyć KOMPLET dokumentów.
  • Jeśli uczelnia partnerska wydaje z opóźnienie Transcript of records, wówczas przedłużamy rozliczone do miesiąca.

 

WAŻNE:

W przypadku wyjazdu na jeden semestr:

 • stypendium wypłacane jest w 2 ratach;
 • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 120 dniom pobytu na uczelni zagranicznej.
 • II rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 135 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 120 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+
  Jeśli ktoś przedłuża stypendium o kolejny letni semestr rozlicza się rocznie
  W przypadku wyjazdu na cały rok akademicki:
 • stypendium wypłacane jest w 3 ratach.
  • I rata wypłacana jest przed wyjazdem i jej wysokość odpowiada 135 dniom pobytu na uczelni zagranicznej.
  • II rata wypłacana jest przed rozpoczęciem się semestru letniego.
  • III rata wypłacana jest po rozliczeniu się ze stypendium, czyli dostarczeniu kompletu dokumentów i wypełnieniu testu i ankiety on-line. Dodatkowo należy potwierdzić na dokumencie Confirmation of stay, że długość pobytu na uczelni zagranicznej wynosiła nie mniej niż 270 dni.
 • W przypadku krótszego pobytu stypendium II rata zostanie pomniejszona lub nie będzie wypłacana; w przypadku pobytu krótszego niż 255 dni stypendysta wyzwany będzie do częściowego zwrotu stypendium.
 • stypendium wyliczane jest co do dnia długości pobytu za pomocą Mobility Tool+