logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Procedura aplikacyjna w uczelni zagranicznej

Student PWT we własnym zakresie powinien:

 1. Poszukać informacji o procedurze aplikacyjnej na stronach internetowych uczelni, do której zamierzają wyjechać. Linki do współpracujących uczelni zagranicznych są w Wykazie dotychczas podpisanych umów bilateralnych. Większość uczelni zagranicznych wymaga korzystania z ich własnych formularzy aplikacyjnych, niektóre uczelnie wymagają rejestracji on-line. Jeśli uczelnia nie posiada własnych formularzy, należy skontaktować się z biurem Erasmus+ na PWT;
 2. Należy zwrócić uwagę na terminy przyjmowania dokumentów bądź składania formularzy aplikacyjnych on-line (Deadline) na danej uczelni zagranicznej. Przekroczenie terminu przyjęcia dokumentów może być równoznaczne z odmową przyjęcia na studia w ramach Programu Erasmus+. Każda uczelnia ustala własne terminy, rodzaj dokumentów i sposób ich przesłania. Zazwyczaj uczelnie wymagają wypełnienia (czytelnie, najlepiej na komputerze lub pismem drukowanym) wydrukowania, podpisania przez koordynatorów i wysłania na adres uczelni zagranicznej m.in. następujących dokumentów:
  • Application Form
  • Accomodation Form (wniosek o zakwaterowanie),
  • Learning Agreement for Studies (LAS). Jest to dokument zawierający uzgodnione treści kształcenia podpisany przez studenta, koordynatora uczelnianego Erasmus+ na PWT oraz koordynatora uczelni zagranicznej w 3 egzemplarzach. Uzgodniony program powinien być co najmniej określony w skali 30 punktów ECTS dla wyjazdu semestralnego i 60 punktów ECTS dla wyjazdu rocznego.
  • Transcript of Record. Jest to wykaz przedmiotów wraz z ocenami podpisywany przez Prorektora właściwego ds. naukowo-dydaktycznych PWT.
  • Kopii paszportu/dowodu, zdjęcia etc.
  • Potwierdzenie znajmomości języka. Niektóre uczelnie wymagają potwierdzenia znajomości języka (np. na co najmniej poziomie B2). Jeśli student nie ma oficjalnego certyfikatu, a zdawał egzamin kwalifikacyjny na PWT, należy zwrócić się do uczelnianego Koordynatora Erasmus+ na PWT o wystawieniu zaświadczenia o zdanym egzaminie kwalifikacyjnym i wynikach testu OLS.
  1. Dokumenty wypełniaj czytelnym pismem, najlepiej drukowanymi literami;
  2. Studenci samodzielnie wysyłają dokumentację do uczelni zagranicznych. Proszę pamiętać o zrobieniu kopii wysyłanych dokumentów (zwłaszcza kopii LAS);
  3. Uczelnie zagraniczne w ciągu kilku dni (do kilku tygodni) po otrzymaniu dokumentacji przesyłają studentowi list akceptacyjny (Letter of Acceptance) na adres wskazany w formularzu aplikacyjnym wraz z pakietem powitalnych (tzn. informacje o rozkładzie roku akademickiego, zakwaterowaniu, kosztach utrzymania etc.). Kopię listu akceptacyjnego musisz dostarczyć do uczelnianego biura Erasmus+ przy biurze Prorektora właściwego ds. współpracy z zagranicą PWT, a oryginał zabierasz ze sobą za granicę.