logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Akcja Ewaluacja!

Akcja Ewaluacja info

Szanowni Studenci Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu!

 

Niedawno zakończył się semestr letni roku akademickiego 2017/2018, czas na podsumowania i oceny. Ponownie przygotowaliśmy dla Państwa ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będą mogli Państwo swobodnie i anonimowo wypowiedzieć się na temat jakości kształcenia na naszej Uczelni. Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli podnosić standardy działalności dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ewaluacji. Ankiety można wypełniać do 30 września 2018 r.

Wśród osób, które wypełnią wszystkie dedykowane im ankiety rozlosujemy 3 nagrody. Warunkiem jest więc wypełnienie wszystkich dedykowanych ankiet.

Ankiety są przypisane do każdego przedmiotu i osobne dla danego trybu i roku studiów. Po prawej stronie znajdą Państwo linki do odpowiednich ankiet. Proszę zwrócić uwagę, że przedmioty fakultatywne, lektoraty i seminaria naukowe są dostępne w osobnej zakładce.

 

Ewaluacja będzie postępowała w kilku krokach:

 

Krok 1 – KODY

  • Starosta każdego roku rozda Studentom karty kodów
  • Liczba kodów jest równa liczbie Studentów na danym roku
  • Kod należy wpisać w odpowiednim polu ankiety

Krok 2 – ANKIETY

  • Należy wypełnić tylko te ankiety, które są przypisane przedmiotom, na które Student uczęszczał w semestrze letnim roku akademickiego 2017/2018
  • Każdy student może wypełnić ankietę dla danego przedmiotu tylko raz

Krok 3 – WYNIKI

Wyniki oraz wnioski z ankiet zostaną przedstawione Władzom Uczelni oraz dydaktykom prowadzącym zajęcia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Po zakończeniu ewaluacji wśród osób, które wypełniły wszystkie dedykowane im ankiety rozlosujemy 3 nagrody. Zwycięskie kody zostaną opublikowane na stronie internetowej PWT w zakładce Ewaluacja. Nagrody zostaną przekazane w ręce właścicieli wylosowanych kodów za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier. Nagrody będą wydawane po okazaniu karty z wygranym kodem.