logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Akcja Ewaluacja!

Akcja Ewaluacja info

Kończy się semestr zimowy roku akademickiego 2018/2019, czas na podsumowania i oceny. Ponownie przygotowaliśmy dla Państwa ankiety ewaluacyjne, dzięki którym będą mogli Państwo swobodnie i anonimowo wypowiedzieć się na temat jakości kształcenia na naszej Uczelni. Dzięki Państwa opiniom będziemy mogli podnosić standardy działalności dydaktycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

 

Serdecznie zapraszamy do wzięcia udziału w ewaluacji. Ankiety można wypełniać do 15 marca 2019 r.

 

Wśród osób, które wypełnią wszystkie dedykowane im ankiety rozlosujemy 3 nagrody. Warunkiem jest więc wypełnienie wszystkich dedykowanych ankiet.

 

Ankiety są przypisane do każdego przedmiotu i osobne dla danego trybu i roku studiów. Po prawej stronie znajdą Państwo linki do odpowiednich ankiet. Proszę zwrócić uwagę, że przedmioty fakultatywne, lektoraty i seminaria naukowe są dostępne w osobnej zakładce.

 

Ewaluacja będzie postępowała w kilku krokach:

 

Krok 1 – KODY

  • Starosta każdego roku rozda Studentom karty kodów
  • Liczba kodów jest równa liczbie Studentów na danym roku
  • Kod należy wpisać w odpowiednim polu ankiety

 

Krok 2 – ANKIETY

  • Należy wypełnić tylko te ankiety, które są przypisane przedmiotom, na które Student uczęszczał w semestrze zimowym roku akademickiego 2018/2019
  • Każdy student może wypełnić ankietę dla danego przedmiotu tylko raz

 

Krok 3 – WYNIKI

 

Wyniki oraz wnioski z ankiet zostaną przedstawione Władzom Uczelni oraz dydaktykom prowadzącym zajęcia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

 

Po zakończeniu ewaluacji wśród osób, które wypełniły wszystkie dedykowane im ankiety rozlosujemy 3 nagrody. Zwycięskie kody zostaną opublikowane na stronie internetowej PWT w zakładce Ewaluacja. Nagrody zostaną przekazane w ręce właścicieli wylosowanych kodów za pośrednictwem Akademickiego Biura Karier. Nagrody będą wydawane po okazaniu karty z wygranym kodem.