logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Filozofia - I st.

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE)

 

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (tzw. "stara" matura, "nowa" matura, bądź matura międzynarodowa); przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego;

 

Rekrutacja:
do 27 września 2018 r.

 

Rekrutacja uzupełniająca (II)*:

od 28 września do 31 października 2018 r.
(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 31 października 2018)

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 348 × 56 pikseli);
  • świadectwo dojrzałości (matura);
  • świadectwo zdrowia;
  • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie - opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat..

 

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.


* – rekrutacja uzupełniająca (II) zostanie ogłoszona w przypadku niewypełnienia limitów wolnych miejsc w ramach rekrutacji uzupełniającej (I).

 

Pierwszy rok studiów zostanie uruchomioiny pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.