logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Filozofia - II st.

STUDIA STACJONARNE DRUGIEGO STOPNIA (MAGISTERSKIE)

 

Tytułem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego (ewentualnie drugiego) stopnia dowolnej dyscypliny uniwersyteckiej.

 

Rekrutacja:
od 1 czerwca do 10 września 2018 r.
(ogłoszenie wyników - korespondencyjnie po 11 września 2018)

 

Rekrutacja uzupełniająca*: 
od 12 września do 31 października 2018 r.
(ogłoszenie wyników w dwóch etapach: 1 i 31 października 2018)

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 348 × 456 pikseli);
  • świadectwo zdrowia;
  • oryginał dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
  • duchowni katoliccy i niekatoliccy - zezwolenie od własnego biskupa lub przełożonego Kościoła, do którego należą;
  • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie - opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

 

* – rekrutacja uzupełniająca zostanie ogłoszona w przypadku niewypełnienia limitów wolnych miejsc w ramach rekrutacji podstawowej.

Pierwszy rok studiów zostanie uruchomioiny pod warunkiem rekrutacji odpowiedniej liczby osób.