LOGO NAPI PNG2
A+ A A-

Filozofia jako drugi kierunek

STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA (LICENCJACKIE) DLA STUDENTÓW TEOLOGII

Przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego. Oferta jest przeznaczona dla studentów od II, III, IV, V roku teologii na PWT. Przedmiotry zaliczone w ramach studium teologii, a pokrywające się z programem studiów filozoficznych I-go stopnia., będą uznane, natomiast zajęcia w ramach różnicy programowej między studiami I-go stopnia z filozofii a jednolitymi studiami magisterskimi z teologii będą realizowane w dogodnym czasie przy uwzględnieniu planu zajęć z teologii.

Rekrutacja podstawowa dla wszystkich kierunków:
od 1 czerwca do 31 lipca 2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca (I):
od 1 sierpnia do 29 września 2017 r.

Rekrutacja uzupełniająca (II):
od 30 września do 31 października 2017 r.

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

Kandydaci zwolnieni są z opłaty rekrutacyjnej.