Rok akademicki 2022/2023

 

PAŹDZIERNIK

 

1 (sob) - Początek zajęć na studiach niestacjonarnych

3 (pn) - Początek zajęć na studiach stacjonarnych

18 (wt) – Uroczysta inauguracja roku akademickiego 2022/23

28 (pt) - 31 (pn) – Rekolekcje kleryków MWSD

 

 

LISTOPAD

 

2 (śr) – Dzień Rektorski

25 (pt) - Egzamin ex universa theologia dla diakonów MWSD

26 (sob) – Początek stacjonarnej praktyki dla diakonów MWSD

 

 

GRUDZIEŃ

 

8 (czw)  – Obłóczyny i kandydatura alumnów III roku

24 (sob) – Początek przerwy świątecznej

 

Rok 2023

 

STYCZEŃ

 

3 (wt)  – Początek zajęć dydaktycznych po przerwie świątecznej

14 (sob) – Początek zaliczeń przed sesją dla studentów niestacjonarnych

16 (pn) - Początek zaliczeń przed sesją dla studentów stacjonarnych

21 (sob) – Koniec zaliczeń i zajęć dydaktycznych I sem. dla studentów niestacjonarnych

23 (pn) – Początek zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych

23 (pn)  – Obchody Święta Uczelni  

28 (sob) - Początek zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów niestacjonarnych

 

 

LUTY

 

4 (sob) - Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów niestacjonarnych

8 (śr) –  Koniec zimowej sesji egzaminacyjnej dla studentów studiów stacjonarnych

9 (cz) – 12 (ndz) - Przerwa międzysemestralna dla studentów stacjonarnych 

13 (pn) - Początek zajęć semestru II dla studentów stacjonarnych i początek sesji poprawkowej

18 (sob) – Początek zajęć semestru II dla studentów niestacjonarnych i początek sesji poprawkowej

22 (śr) – Popielec. Koniec sesji poprawkowej dla studentów stacjonarnych

23 (czw) – 26 (ndz)  – rekolekcje kleryków MWSD

24 (pt) - Koniec sesji poprawkowej dla studentów stacjonarnych

 

 

MARZEC

 

4 (sob) - Koniec sesji poprawkowej dla studentów niestacjonarnych

 

 

KWIECIEŃ

 

6 (cz) – 16 (ndz) - Wielkanocna przerwa świąteczna

17 (pn) – Początek zajęć dydaktycznych po przerwie świątecznej

 

 

MAJ

 

2 (wt) – Dzień Rektorski

13 (sob) – Święcenia diakonatu

27 (sob) -  Początek zaliczeń przed sesją dla studentów niestacjonarnych; 
                -  Święcenia prezbiteratu

 

CZERWIEC

 

1 (czw) – Początek zaliczeń przed sesją dla studentów stacjonarnych

2 (pt)  –  Egzamin ex universa theologia studentów studiów stacjonarnych (cykl B) 

3 (sob) – Egzamin ex universa theologia studentów studiów niestacjonarnych

8 (czw) – Uroczystość Bożego Ciała

9 (pt) - Koniec zajęć dydaktycznych II sem. dla studentów studiów stacjonarnych

12 (pn) - 23 (pt) - Letnia sesja egzaminacyjna na studiach stacjonarnych

17 (sob) – Początek letniej sesji egzaminacyjnej na studiach niestacjonarnych

23 (pt)  - Koniec letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów stacjonarnych

24 (sob) - Koniec letniej sesji egzaminacyjnej dla studentów niestacjonarnych

 

SIERPIEŃ

 

29-30 (wt-śr) –  51-wsze Wrocławskie Dni Duszpasterskie

 

 WRZESIEŃ

 

12 (wt) - 25 (pn) – Sesja poprawkowa dla studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych