Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Pedagogika. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Warunkiem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego (ewentualnie drugiego) stopnia na kierunku "pedagogika" lub innym – głównie z obszaru nauk humanistycznych.

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 9 września 2022 r.
(ogłoszenie wyników 14 września 2022 r.)

 

Rekrutacja uzupełniająca:
od 15 września do 28 października 2022 r.
(ogłoszenie wyników w dwóch etapach 1 i 31 października 2022 r.)

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
  • świadectwo zdrowia;
  • oryginał dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
  • duchowni katoliccy i niekatoliccy - zezwolenie od własnego biskupa lub przełożonego Kościoła, do którego należą;
  • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie - opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej (85 zł) na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

 

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT

lub

można złożyć je również przesyłając na adres Dziekanatu PWT tradycyjną pocztą lub przez kuriera.

 

Zobacz więcej (m.in. specjalizacje, cele studiów).

 

Uchwała (567/5/2022) Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023