Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

PEDAGOGIKA PRZEDSZKOLNA I WCZESNOSZKOLNA

Studia stacjonarne – jednolite - magisterskie

 

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pedagogiczne pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (tzw. "stara" matura, "nowa" matura, bądź matura międzynarodowa); przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego;

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 15 lipca 2022 r.
(ogłoszenie wyników 20 lipca 2022 r.)

 

I rekrutacja uzupełniająca:
od 21 lipca do 15  września 2022 r.
(ogłoszenie wyników 20 września 2022 r.)

 

II rekrutacja uzupełniająca:
od 20 września do 28  października 2022 r.
(ogłoszenie wyników w dwóch etapach 1 i 31 października 2022 r.)

 

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
  • świadectwo dojrzałości (matura);
  • świadectwo zdrowia;
  • osoby zakonne – zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie – opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

 

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

lub

można złożyć je również przesyłając na adres Dziekanatu PWT tradycyjną pocztą lub przez kuriera.

 

 

Zobacz więcej (m. in. cele studiów)

 

Uchwała (567/5/2022) Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023

 

Umowa między RP a KEP z 1999r.