Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Teologia - cykl "B"

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA OSÓB ŚWIECKICH

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego (suma punktów ze świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 15 lipca 2022 r.
(ogłoszenie wyników 20 lipca 2022 r.)

 

I rekrutacja uzupełniająca:
od 21 lipca do 15  września 2022 r.
(ogłoszenie wyników 20 września 2022 r.)

 

II rekrutacja uzupełniająca:
od 20 września do 28  października 2022 r.
(ogłoszenie wyników w dwóch etapach 1 i 31 października 2022 r.)

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

 

18 lipca 2022 r. (pn), godz. 10:00 – 13:00;

19 września 2022 r. (pn), godz. 10:00 – 13:00;

1 października 2022 r. (so), godz. 10:00 – 11:00;

28 października 2022 r. (pt), godz. 10:00 – 13:00

 

Rozmowy kwalifikacyjne (egzaminy wstępne) odbywają się w dziekanacie PWT przy ul. Katedralnej 9 we Wrocławiu i obejmują materiał z nauczania religii w szkole średniej.

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

 • podanie o przyjęcie na studia: stacjonarne / niestacjonarne
 • świadectwo dojrzałości (matura);
 • życiorys;
 • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
 • świadectwo chrztu;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dokument ukończenia nauczania religii na poziomie maturalnym (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej);
 • świadectwo moralności wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania;
 • świadectwo zdrowia;
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
 • osoby zamężne/żonate - świadectwo ślubu kościelnego;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

lub

można złożyć je również przesyłając na adres Dziekanatu PWT tradycyjną pocztą lub przez kuriera.

 

 

UWAGA!  PROMOCJA!

 

Zachęcamy absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych do kontynuowania studiów w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w formie niestacjonarnej.


Przypominamy, że stopień zawodowy magistra teologii daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół specjalnych.


Absolwentom zostaną zaliczone przedmioty zdane w ramach studiów podyplomowych.


Istnieje również możliwość przeniesienia osiągnięć z innych ukończonych studiów oraz przyznanie indywidualnego toku studiów.


Przewidywany czas uzyskania tytułu zawodowego magistra: 2 – 2,5 roku.

 

Uchwała (567/5/2022) Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu z dnia 27 kwietnia 2022 r.
w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu na rok akademicki 2022/2023