Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Teologia - cykl "B"

STUDIA STACJONARNE I NIESTACJONARNE DLA OSÓB ŚWIECKICH

 

Kandydaci są przyjmowani na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego (suma punktów ze świadectwa oraz rozmowy kwalifikacyjnej).

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 15 lipca 2021 r.
(ogłoszenie wyników 20 lipca 2021 r.)

 

I rekrutacja uzupełniająca:
od 21 lipca do 15  września 2021 r.
(ogłoszenie wyników 17 września 2021 r.)

 

II rekrutacja uzupełniająca:
od 20 września do 28  października 2021 r.
(ogłoszenie wyników w dwóch etapach 1 i 29 października 2021 r.)

 

Terminy rozmów kwalifikacyjnych:

I    20. lipca                  godz. 11:00 - 13:00

II   14. września           godz. 11:00 - 13:00

III  25. października   godz. 11:00 - 13:00

 


Rozmowa kwalifikacyjna obejmuje materiał z nauczania religii w szkole średniej.

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

 • podanie o przyjęcie na studia: stacjonarne / niestacjonarne
 • świadectwo dojrzałości (matura);
 • życiorys;
 • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
 • świadectwo chrztu;
 • świadectwo bierzmowania;
 • dokument ukończenia nauczania religii na poziomie maturalnym (np. świadectwo ukończenia szkoły średniej);
 • świadectwo moralności wydane przez proboszcza miejsca zamieszkania;
 • świadectwo zdrowia;
 • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
 • osoby zamężne/żonate - świadectwo ślubu kościelnego;
 • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

lub

można złożyć je również przesyłając na adres Dziekanatu PWT tradycyjną pocztą lub przez kuriera.

 

 

UWAGA!  PROMOCJA!

 

Zachęcamy absolwentów Podyplomowych Studiów Teologiczno-Katechetycznych do kontynuowania studiów w ramach jednolitych studiów magisterskich na kierunku TEOLOGIA w formie niestacjonarnej.


Przypominamy, że stopień zawodowy magistra teologii daje uprawnienia do wykonywania zawodu nauczyciela religii we wszystkich typach szkół z wyjątkiem szkół specjalnych.


Absolwentom zostaną zaliczone przedmioty zdane w ramach studiów podyplomowych.


Istnieje również możliwość przeniesienia osiągnięć z innych ukończonych studiów oraz przyznanie indywidualnego toku studiów.


Przewidywany czas uzyskania tytułu zawodowego magistra: 2 – 2,5 roku.

 

Uchwała nr 554/4/2021 Senatu PWT we Wrocławiu z dnia 1 marca 2021r.  w sprawie warunków i trybu rekrutacji
na I rok studiów na PWT we Wrocławiu w roku akademickim 2021/2022