Katedra Antropologii Filozoficznej i Etyki

 Człowiek jako istota dramatyczna w ujęciu ks. J. Tischnera
W. Baczyński, 
Wrocław 2004, s. 260, 
ISBN 83-87318-88-3
(nakład wyczerpany) 


Intencjonalność sztuki w filozofii Romana Ingardena i Mieczysława Krąpca
A. P. Bator, 
Wrocław 1999, s. 256, 
ISBN 83-87318-27-2Dramat pytań egzystencjalnych
(ks. Józefa Tischnera filozofia dramatu jako próba odpowiedzi na pytania egzystencjalne),
J. Wadowski, 
Wrocław 1999, s. 256, 
ISBN 83-87318-25-6
(nakład wyczerpany) 

Wokół filozofii Kardynała Karola Wojtyły
red. Ignacy Dec,
Wrocław 1998, s. 260,
ISBN 83-87318-12-4
(nakład wyczerpany)