Księgi jubileuszowe

 

Ksiega Piekna damaPiękna dama teologia
Księga Jubileuszowa dedykowana Księdzu Profesorowi Romanowi E. Rogowskiemu,
red. ks. prof. Włodzimierz Wołyniec, ks. dr Jacek Froniewski,
Wrocław 2016
ISBN 978-83-63642-39-6


ksiega MisericordiaMisericordia et Veritas
Księga Jubileuszowa dla uczczenia biskupa Ignacego Deca,
red. ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko,
tom I i II, Wrocław 2014
ISBN 978-83-7454-278-4


Hereditatis Custos
Księga Jubileuszowa z okazji 70. rocznicy urodzin ks. prof. dr. hab. Józefa Patera,
red. ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko
ISBN 978-83-7454-258-6Ad imaginem Tuam
Księga Jubileuszowa dla uczczenia Arcybiskupa Mariana Gołębiewskiego,
red. ks. prof. Waldemar Irek,
tom I i II,
ISBN 978-83-7454-203-6
spis treści


Servus Sanctae Hedvigis fidelis
Księga dedykowane Księdzu Antoniemu Kiełbasie SDS, 
red. ks. Józef Swastek, ks. Michał Piela SDS, 
Wrocław 2011, s. 632, 
ISBN 978-83-7454-174-9

Ut vitam habeant
Orędzie moralne Ojców Kościoła. Księga Jubileuszowa na 70-lecie urodzin ks. Antoniego Młotka, 
red. ks. Andrzej Szafulski, 
Wrocław 2011, s. 412, 
ISBN 978-83-62244-19-5


Signa conferre
Dorobek naukowy utrwalony drukiem w wyborze wydany na pięćdziesięciolecie pracy naukowo-dydaktycznej,
Ks. Jan Kowalski, 
Wrocław 2010, s. 592, 
ISBN 978-83-62244-11-9
(nakład wyczerpany) 

Illum Oportet Crescere
Księga Pamiątkowa dla uczczenia Kardynała Zenona Grocholewskiego, 
red. ks. Waldemar Irek, ks. Grzegorz Sokołowski, 
Wrocław 2009, s. 560, 
ISBN 978-83-60370-70-4
spis treści

Lex divina et civitatis
Księga Jubileuszowa na 75 – lecie urodzin Prof. H. Schambecka, 
red. Bogusław Banaszak, Jerzy Machnacz, 
Wrocław 2009, s. 320, 
ISBN 978-83-7454-121-3
(nakład wyczerpany)

Maius ac Divinius
Księga Jubileuszowa na 80-lecie ks. Jana Kruciny, 
red. ks. Waldemar Irek, Herbert Schambeck, 
Wrocław 2009, s. 696, 
ISBN 978-83-7454-109-1
(nakład wyczerpany)

Stawać się chrześcijaninem dziś
Księga Pamiątkowa z okazji siedemdzięsiątych urodzin Księdza Profesora Michała Chłopowca, 
red. ks. Tadeusz Reroń, 
Wrocław 2009, s. 426, 
ISBN 978-83-60370-59-9


Ope et Consilio
Księga Pamiątkowa dedykowana ks. prof. Józefowi Swastkowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. ks. Józef Pater, 
Wrocław 2007, s. 400, 
ISBN 978-83-60370-15-5


Żyjemy dla Pana
Księga Pamiątkowa dedykowana S. Profesor Ewie Józefie Jezierskiej OSU w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 
red. ks. Mariusz Rosik, 
Wrocław 2005, s. 818, 
ISBN 83-87318-94-9


Veritati Salvificae Servire
Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. dr. hab. Edwardowi Góreckiemu 
z racji 70. rocznicy urodzin, 
red. ks. Wiesław Wenz, 
Wrocław 2002, s. 376, 
ISBN 83-87318-50-7

W kręgu chrześcijańskiego orędzia moralnego
Księga jubileuszowa poświęcona ks. prof. Antoniemu Młotkowi, 
red. ks. Marian Biskup, ks. Tadeusz Reroń, 
Wrocław 2000, s. 806, 
ISBN 83-87318-29-9
(nakład wyczerpany)

Unxit et misit
Księga Jubileuszowa ku czci Księdza Biskupa Józefa Pazdura, 
red. ks. Ignacy Dec, 
Wrocław 2000, s. 532, 
ISBN 83-87318-36-1


Patientia et caritas
w hołdzie Księdzu Kardynałowi Henrykowi Gulbinowiczowi
Arcybiskupowi Metropolicie Wrocławskiemu w 25-lecie sakry biskupiej,
red. Ignacy Dec,
Wrocław 1995, s. 576,
ISBN 83-902095-0-0
(nakład wyczerpany)