logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Kurs Biblijny

„OD SYNAJU KU GÓRZE BŁOGOSŁAWIEŃSTW – PRZEWODNIK ŻYCIA CHRZEŚCIJAŃSKIEGO”

 

ulotka a5 1

Dyrektor:
ks. dr Ryszard Zawadzki

 

Czas trwania studiów: 2 lata (cztery semestry)

 

Kurs Biblijny pt. „Od Synaju ku Górze Błogosławieństw – przewodnik życia chrześcijańskiego” stanowi nową formę ewangelizacji, podejmowaną przez Papieski Wydział Teologiczny we współpracy z Dziełem Biblijnym im. św. Jana Pawła II w Archidiecezji Wrocławskiej.

 

Celem zasadniczym Kursu Biblijnego jest formacja biblijna osób świeckich poprzez pogłębienie znajomości Pisma Świętego jako Słowa Boga wypowiedzianego do ludzkości, tak by stawało się ono dla nich „utwierdzeniem wiary, pokarmem duszy oraz źródłem czystym i stałym życia duchowego” (KO 21). Drogą do realizacji tego celu jest zapoznanie uczestników Kursu Biblijnego z zagadnieniami z zakresu historii i geografii biblijnej, archeologii, egzegezy i teologii biblijnej. Kurs stawia sobie także za cel przygotowanie uczestników do prowadzenia grup i kręgów biblijnych w różnych ośrodkach formacyjnych.

 

Kurs obejmuje łącznie 192 godziny wykładowe. Zajęcia odbywają się w soboty (8 razy w ciągu semestru), zgodnie z wyznaczonym planem. Na zakończenie kursu uczestnik, spełniając określone warunki, może otrzymać zaświadczenie o ukończeniu Kursu Biblijnego, w którym wskazuje się zakres przedmiotowy wraz z podaną ilością godzin wykładowych.

 

DOKUMENTY DO POBRANIA (PDF):

Zarządzenie Rektora PWT w sprawie Kursu Biblijnego

Regulamin Kursu Biblijnego

Formularz podania o przyjęcie

Poświadczenie księdza proboszcza

Plan zajęć (moduł A)

Plan zajęć (moduł B)

  

UWAGA ZAINTERESOWANI DRUGĄ EDYCJĄ KURSU!!!

Podanie o przyjęcie na Akademicki Kurs Biblijny (Formularz podania o przyjęcie) należy złożyć najpóźniej do 20.02.2019 r. u pani Agnieszki Ławskiej w Dziekanacie PWT przy ul. Katedralnej 9 w następujących dniach i godzinach:

wtorek: 8.00–16.00 (przerwa: 13.30–14.00)
środa: 8.00–13.30
czwartek: 8.00–16.00 (przerwa: 13.30–14.00)
piątek: 8.00–16.00 (przerwa: 13.30–14.00)
sobota 8.30–14.30 (bez przerwy)