LOGO NAPI PNG2
A+ A A-

Modlitewne Wsparcie Maturzysty (MWM)

"Módl się tak, jakby wszystko zależało od Boga, a pracuj tak, jakby wszystko zależało od ciebie"
(św. Ignacy Loyola).

Każde wyzwanie trzeba zawierzyć Bogu!

baner modlitwa

Zakończyło się też dzieło Modlitewnego Wsparcia Maturzysty (MWM). Do dzieła przyłączyło się blisko 250 osób. Codziennie modlili się w intencji maturzystów o pomyślne zdanie egzaminów i wybór drogi życiowej zgodnej z wolą Bożą.

Przez kilka miesięcy maturzyści, którzy chcieli aby za nich się modlić jak i osoby, które chciały modlić się za maturzystów, zgłaszali się do MWM. W sumie było prawie 250 osób. Za każdego maturzystę, aż do dnia egzaminów, codziennie modliła się jedna osoba.

Najwięcej uczestników MWM modlących się za młodych kończących szkołę ponadgimnazjalną było ze środowiska Papieskiego Wydziału Teologicznego. Byli to studenci dzienni i zaoczni, profesorowie i pracownicy administracyjni a także słuchacze Uniwersytetu Trzeciego Wieku PWT. W tej grupie nie brakło także rodziny, przyjaciół a także nauczycieli maturzystów. Zdarzało się także, że sami abiturienci prosząc o modlitwę podejmowali jednocześnie modlitwę za swojego rówieśnika. Od 4 do 23 maja o 18.30 odprawiana była msza św. w Archikatedrze wrocławskiej w intencji abiturientów, którą sprawowali profesorowie Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Podczas dzieła MWM było kilka punktów szczególnych. Pierwszy z nich to pielgrzymka maturzystów na Jasną Górę, która odbyła się 10 marca. Pani Jasnogórskiej młodzi ludzie zawierzyli egzamin dojrzałości oraz wybór drogi życiowej zgodny z wolą Bożą. Kolejnym ważną chwilą była msza św. w przeddzień matur 3 maja, w Uroczystość NMP Królowej Polski.

Dodatkowo w ramach duchowego przygotowania do matury, Biuro Promocji PWT we współpracy z Diecezjalnym Duszpasterstwem Młodzieży przygotowało broszurę, która miała pomóc tegorocznym maturzystom w duchowym przygotowaniu się do egzaminu dojrzałości. W materiałach umieszczonych w broszurze „Duchowe przygotowanie do matury 2017” każdy maturzysta mógł znaleźć m.in. modlitwę zawierzenia czy wskazówki jak przygotować się do sakramentu pojednania.

Zapraszamy w przyszłym roku do kolejnej edycji dzieła MWM.

  • Jeśli jesteś maturzystą i potrzebujesz wsparcia

Społeczność akademicka Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu zaprasza Cię do swojej duchowej wspólnoty. Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go i wyślij, a my w odpowiedzi skontaktujemy Cię z osobą, która będzie się za Ciebie modlić każdego dnia.
Bądźmy razem!

  • Jeśli chcesz wesprzeć modlitewnie maturzystę

Poniżej znajdziesz formularz zgłoszeniowy. Wypełnij go i wyślij, a my w odpowiedzi wyślemy Ci imię maturzysty, za którego będziesz się modlić każdego dnia, prosząc o szczęśliwe zdanie egzaminu dojrzałości i wybór drogi życiowej zgodnej z wolą Bożą.
Bądźmy razem!