logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

„Jezus Chrystus ten sam na wieki?”

Nagrania wykładów wygłoszonych w dniach 22 - 23 maja br. podczas sympozjum "Jezus Chrystus ten sam na wieki? Współczesne kontrowersje chrystologiczne".

 

mgr Paweł Beyga (PWT), Wpływ posoborowych dyskusji chrystologicznych na liturgię

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

dr Joel Burnell (EWST), "Der Führer" or "ecce homo"? Bonhoeffer's? Christology versus the German Christian Heresy

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek (PWT), Kontrowersje wokół tytułu "Chrystus Król". Re-lektura pism Rozalii Celak w świetle nauczania Piusa XI i Benedykta XVI

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr Imre von Gaál (University of St. Mary of the Lake, Chicago), Die Gestalt Jesu Christi in Joseph Ratzingers unveröffentlichten Universitätsvorlesungen

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

o. prof. dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP (Prodziekan WT UAM), Od monofizytyzmu w chrystologii do maksymalizmu w mariologii. Kilka uwag

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr hab. Janusz Królikowski, prof. UPJPII (Dziekan Zamiejscowego Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Tarnowie, Papieski Uniwersytet Świętego Krzyża w Rzymie), Kontrowersyjność wcielenia Syna Bożego w chrystologii Jona Sobrino

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

mgr lic. Agnieszka Łoza (PWT), Nielogiczny Logos?- Racjonalizacja Logosu - deformacją Jego obrazu

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

prof. dr hab. Maciej Manikowski (Instytut Filozofii UWr) "Chrystologia bez Chrystusa" czyli niechrześcijanie o Jezusie z Nazaretu. Uwagi na marginesie książki "Zelota" Rezy Aslana

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Jarosław Moskałyk (UAM), Wyzwolona przyjaźń i braterstwo Chrystusa według wschodniej intuicji teologicznej

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

s. dr Anna Murawska (PWT), Spór o historyczność Jezusa w Ewangeliach

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr hab. Antoni Nadbrzeżny (KUL), "Deus semper novus". Kontekstualna chrystologia Edwarda Schillebeeckxa

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Marek Pyc (UAM), Jezus Chrystus ten sam na wieki? Jean Gallot – obrońca tradycyjnej myśli chrystologicznej w obliczu współczesnych teologicznych kontrowersji

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr Roman Słupek (PWT), Dialog międzyreligijny a głoszenie wyjątkowości objawieniowej i zbawczej Jezusa Chrystusa. Odpowiedź Jana Pawła II na posoborowe wyzwania

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. dr hab. Wojciech Szukalski, prof. UAM, Chrystus czy Jezus? Odpowiedź Leszka Kołakowskiego

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. mgr Krzysztof Wolnica (PWT), Jezus czy Barabasz? Problem mesjanizmu w "Jezusie z Nazaretu" Benedykta XVI

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec (Rektor PWT), "Christus totus" - różne drogi interpretacji

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

mgr Sławomir Zatwardnicki (PWT), Możliwość zastosowania formuły dogmatycznej Chalcedonu wobec błędnych interpretacji Bosko-ludzkiej współpracy

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)