logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

"Natura Dei et Imago Dei - Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie"

Nagrania wykładów wygłoszonych 17 maja 2017 roku podczas cyklicznej konferencji naukowej "Natura Dei et Imago Dei - Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie".

mistyka 3mKs. prof. dr hab. Jerzy MACHNACZ (PWT, PWr): Koncepcja Boga w ujęciu Gerdy Walther
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

mistyka 4mO. prof. PWT dr hab. Jerzy TUPIKOWSKI (PWT): SI DEUS EST DEUS, DEUS SIT – prostota i głębia myśli św. Bonawentury
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3) 

mistyka 2mProf. dr hab. Maciej MANIKOWSKI (UWr): BOSKOŚĆ – Bóg Osobowy w filozofii mistyków nadreńskich
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

mistyka 5mKs. dr Maciej MAŁYGA (PWT): Pierwsze możliwe obrazy Boga w pierwotnym religijnym doświadczeniu człowieka
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3) 

mistyka 7m

Ks. prof. dr hab. Piotr MRZYGŁÓD (PWT): „Bóg Abrahama” vs „Bóg filozofów” – kontradyktoryjna teodycea Lwa Szestowa
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

mistyka 8mProf. dr hab. Jacek ZIELIŃSKI (UWr):  Koncepcja Boga i Logosu w pismamch Orygenesa z Aleksandrii
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

mistyka 9mDr Robert GOCZAŁ (PWT): PROCESSIO DIVINA – pochodzenie trynitologiczne w relacji do metafizycznej istoty Boga wg scholastyków
Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)