logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii

Nagrania wykładów wygłoszonych 30 maja 2017 roku podczas sympozjum naukowego "Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii".

Powitanie uczestników i wprowadzenie w tematykę sympozjum, ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT we Wrocławiu

Do pobrania (mp3)

"Obecność Chrystusa pod postaciami chleba i wina - krystalizacja doktryny katolickiej na Soborze Trydenckim wobec nauki Lutra"
ks. dr Jacek Froniewski

Do pobrania (mp3)

"Proces posoborowego porządkowania form kultu eucharystycznego"
ks. prof. dr hab. Stanisław Araszczuk

Do pobrania (mp3)

"Normy prawne dotyczące przechowywania Eucharystii"
ks. prof. dr hab. Wiesław Wenz

Do pobrania (mp3)

"Procesje eucharystyczne"
ks. dr hab. Dominik Ostrowski

Do pobrania (mp3)

"Pobożność eucharystyczna"
ks. dr hab. Bogusław Drożdż, prof. PWT

Do pobrania (mp3)

"Cuda eucharystyczne"
ks. dr hab. Piotr Sroczyński, prof. PWT

Do pobrania (mp3)

"Aktualny obrzęd udzielania Komunii świętej poza Mszą świętą"
ks. dr Marcin Kołodziej

Do pobrania (mp3)

"Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny we Wrocławiu. Cel Kongresu i jego przebieg"
ks. dr Jarosław Kowalczyk

Do pobrania (mp3)