logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

„Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II”

Międzyuczelniana ogólnopolska konferencja naukowa „Kultura nie tylko literacka. W kręgu myśli Karola Wojtyły - Jana Pawła II” miała miejsce w Sali Senatu Papieskiego Wydziału Teologicznego 15-16 czerwca 2018 roku. Organizatorem byli Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu, Uniwerystet Zielonogórski i Uniwerystet Wrocławski.

 

 

 • Słowo wprowadzenia – ks. prof. dr hab. Włodzimierz Wołyniec, Rektor PWT:

  Do pobrania (mp3)

 • Słowo wprowadzenia – prof. dr hab. Adam Jezierski, Rektor UWr:

  Do pobrania (mp3)

 • „Odwołania Jana Pawła II do literatury w jego wypowiedziach wygłoszonych podczas pielgrzymek do krajów Europy” – dr hab. Anastazja Seul (Uniwersytet Zielonogórski):

  Do pobrania (mp3)

 • Totus Tuus. Filologiczno-kulturologiczne rozważania o Janie Pawle II i Czarnej Madonnie z Jasnej Góry (Na podstawie wybranych publikacji poświęconych życiu Karola Wojtyły)” – dr hab. Katarzyna Węgorowska, prof. UZ (Zielona Góra):

  Do pobrania (mp3)

 • „Poezja Karola Wojtyły w adaptacjach muzycznych Marcina Stycznia i Krzysztofa Bigaja” – mgr Bartłomiej Łuczak (UMK, Toruń):

  Do pobrania (mp3)

 • „Znacząca (nie)obecność. Jan Paweł II a Zbigniew Herbert” – dr hab. Włodzimierz Toruń (KUL, Lublin):

  Do pobrania (mp3)

 • „Maritainowskie inspiracje w koncepcji narodu u Karola Wojtyły - Jana Pawła II” – dr Michał Kapias i ks. dr hab. Grzegorz Polok, prof. UE (Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach):

  Do pobrania (mp3)

 • „Stać się dzieckiem, by urzeczywistnić ojcostwo Boga w przestrzeni życia rodzinnego i społecznego” – dr Emanuela Bednarczyk-Stefaniak (PWT, Wrocław):

  Do pobrania (mp3)

 • „Teologiczna epistemologia w wierszu Karola Wojtyły Pieśń o Bogu ukrytym" – o. prof. dr hab. Jarosław Kupczak OP (UPJPII, Kraków):

  Do pobrania (mp3)

 • „W jaki sposób można urzeczywistnić wzajemny związek między wiarą i kulturą? Nauczanie św. Jana Pawła II” – ks. dr hab. Stanisław Zarzycki, prof. KUL (Lublin):

  Do pobrania (mp3)

 • "Jan Paweł II jako promotor nowego feminizmu” – dr hab. Bogdan Giemza, prof. PWT (Wrocław):

  Do pobrania (mp3)

 • "Sakrament małżeństwa - łaska uzdrawiająca relacje" – mgr lic. Maciej Dalibor SDS (PWT, Wrocław):

  Do pobrania (mp3)
 • „Listy Jana Pawła II skierowane do rodaków w Ojczyźnie jako wyraz troski o wartości religijne oraz pamięć historyczną narodu polskiego” – dr Zbigniew Stojanowski (Wyższa Szkoła Nauk Społecznych, Lublin):

  Do pobrania (mp3)

 • „Wartości narodowe w intelektualnej działalności Jana Pawła II” – prof. dr hab. Krzysztof Dybciak (UKSW Warszawa):

  Do pobrania (mp3)

 • On jeden nieśmiertelny, prosty i boski – romantyczna symbolika krzyża w twórczości Karola Wojtyły" – mgr Jan Makarewicz (Uniwersytet Warszawski):

  Do pobrania (mp3)

 • Salvifici doloris w świetle polskiej recepcji teatralnej Hioba Karola Wojtyły – Jana Pawła II” – dr hab. Grażyna Golik-Szarawarska (UŚ, Katowice):

  Do pobrania (mp3)

 • „Kultura życia wewnętrznego w poezji Karola Wojtyły” – mgr Piotr Klimczak (Wrocław):

  Do pobrania (mp3)

 • „Kunszt retoryczny w mowie Jana Pawła II wygłoszonej do więźniów w zakładzie karnym w Płocku 7czerwca 1991 r.” – dr hab. Luiza Rzymowska (Uniwersytet Wrocławski):

  Do pobrania (mp3)

 • „Karola Wojtyły – Jana Pawła II kryteria oceny literatury” – prof. dr hab. Dorota Heck (Uniwersytet Wrocławski):

  Do pobrania (mp3)