logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Debata wokół 'Jezusa z Nazaretu' Benedykta XVI

Dwudniowa (11-12.04.2013 r.) konferencja chrystologiczna pt. "Debata wokół 'Jezusa z Nazaretu' Benedykta XVI" na PWT we Wrocławiu

 

 

Ks. dr hab. Wojciech Szukalski
- rektor Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Bydgoskiej im. bł. Bp. Michała Kozala; pracownik naukowy Zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Wydziału Teologicznego Uniwersytetu im. Adma Mickiewicza w Poznaniu.


"Sens cierpienia w „Jezusie z Nazaretu" Benedykta XVI"

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

 

Ks. prof. dr hab. Bogdan Ferdek
- kierownik II Katedry Teologii Dogmatycznej Instytutu Teologii Systematycznej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. Członek Komitetu Nauk Teologicznych Polskiej Akademii Nauk.


"Wcielenie jako odnowienie dzieła stworzenia"

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

 

Ks. prof. dr hab. Jerzy Lewandowski
- kierownik Katedry Historii Dogmatów, Kierownik Instytutu Teologii Systematycznej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.


"Jezus i Judasz. Antropologia i teologia zdrady według Benedykta XVI"

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

 

o. prof. UAM dr hab. Bogusław Kochaniewicz OP
- kierownik zakładu Teologii Fundamentalnej i Ekumenizmu Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu; prodziekan ds. nauki i współpracy międzynarodowej.


"Dziewicze poczęcie Jezusa według J. Ratzingera/Benedykta XVI"

Do odsłuchania:

Do pobrania (mp3)

 

 

Ks. prof. dr hab. Marek Pyc
- kierownik zakładu Teologii Dogmatycznej na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu"Wprowadzenie w refleksję Benedykta XVI
nad tajemnicą Jezusa Chrystusa w 'Jezusie z Nazaretu'"

Do odsłuchania:


część I wykładu

część II wykładu

Do pobrania część I wykładu (mp3)

Do pobrania część II wykładu (mp3)