logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Jaki początek?

I edycja spotkań zorganizowanych przez Inicjatywę Akademicką Fides et Ratio.

Ks. dr hab. Rajmund Pietkiewicz
- kierownik katedry Egzegezy Starego Testamentu
na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu



"Czy Bóg stworzył świat w siedem dni? Początek według Księgi Rodzaju"

Do odsłuchania