logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

KONFERENCJE NAUKOWE I SYMPOZJA

Międzynarodowa Konferencja Naukowa „To czyńcie na moją pamiątkę”

Nagrania wykładów wygłoszonych 8 czerwca 2017 roku podczas międzynarodowej konferencji naukowej "To czyńcie na moją pamiątkę".

Czytaj więcej

"Ekologia wyzwaniem dla teologii"

Nagrania wykładów wygłoszonych 31 maja 2016 r. podczas konferencji naukowej "Ekologia wyzwaniem dla teologii", która odbyła się na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii

Nagrania wykładów wygłoszonych 30 maja 2017 roku podczas sympozjum naukowego "Pozamszalny kult Chrystusa w Eucharystii".

Czytaj więcej

Konferencja Międzynarodowa pt. „Uzdrowienia w Ewangeliach Synoptycznych”

Nagrania wykładów ks. prof. Stefano Tarocchi oraz ks. prof. Sławomira Stasiaka z Konferencji Międzynarodowej pt. „Uzdrowienia w Ewangeliach Synoptycznych”, która odbyła się 15 listopada 2016 na Papieski Wydziale Teologicznym.

Czytaj więcej

"Unio Mystica. Filozoficzny Wymiar Chrześcijańskiej Duchowości Mistycznej"

Nagrania wykładów wygłoszonych 25 maja 2016 r. podczas konferencji naukowej "Unio Mystica. Filozoficzny Wymiar Chrześcijańskiej Duchowości Mistycznej". Konferencja została zorganizowana przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej PWT we Wrocławiu we współpracy z Międzynarodowym Towarzystwem Filozoficzno-Teologicznym.

Czytaj więcej

"Natura Dei et Imago Dei - Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie"

Nagrania wykładów wygłoszonych 17 maja 2017 roku podczas cyklicznej konferencji naukowej "Natura Dei et Imago Dei - Filozoficzne koncepcje natury i obrazu Boga w chrześcijaństwie".

Czytaj więcej

"Milenijne uroczystości Chrztu Polski, świętowanie i zmaganie"

Nagrania wykładów wygłoszonych 21 maja 2016 r. podczas 45. ogólnopolskiej konferencji historyków zakonnych "Milenijne uroczystości Chrztu Polski, świętowanie i zmaganie". Konferencja była współorganizowana przez Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Dzieje kościoła pw. Narodzenia NMP w Pólku

Nagranie wykładu Dominiki Drapiewskiej, doktorantki PWT we Wrocławiu, "Dzieje kościoła pw. Narodzenia NMP w Pólku pod Bralinem", wygłoszonego 16 czerwca 2016 r. podczas spotkania z cyklu "Historia Magistra Vitae".

 

Czytaj więcej

Człowiek wobec techniki

Nagranie panelu dyskusyjnego "Czy technika depersonalizuje człowieka? Duchowe perspektywy kultury opanowanej przez technikę", który odbył się 12.04.2016 r. w ramach konferencji naukowej "Człowiek wobec techniki".

Czytaj więcej

Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia

Nagrania panelu dyskusyjnego oraz wykładów wygłoszonych na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu 19 kwietnia 2016 r. podczas sesji naukowej "Sakramentalny i pozasakramentalny wymiar miłosierdzia".

Czytaj więcej