logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

KONFERENCJE NAUKOWE I SYMPOZJA

Źródło i szczyt

„Blaski i cienie reformy liturgicznej” – sympozjum naukowe zorganizowane 30 kwietnia 2013 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

Komunia i świadectwo

„Na pielgrzymim szlaku jedności - refleksja nad posynodalną adhortacją apostolską Ecclesia in Medio Oriente Ojca Świętego Benedykta XVI” – konferencja biblijna zorganizowana 23 kwietnia 2013 r. w auli Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Czytaj więcej

„Wiara religijna a dyskurs filozoficzny”

Konferencja naukowa zorganizowana przez Instytut Filozofii Chrześcijańskiej Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu 16 kwietnia 2013r.

Czytaj więcej

Fides et Ratio – Junior

Inicjatywa Akademicka Fides et Ratio zainaugurowała podczas "Drzwi otwartych na PWT" nowy filar swojej działalności. Tym razem jej adresatem była młodzież, jaka odwiedziła mury naszej Uczelni. Wygłoszone zostały trzy wykłady, które spotkały się z dużym zainteresowaniem młodych ludzi.

Czytaj więcej

Debata wokół 'Jezusa z Nazaretu' Benedykta XVI

Dwudniowa (11-12.04.2013 r.) konferencja chrystologiczna pt. "Debata wokół 'Jezusa z Nazaretu' Benedykta XVI" na PWT we Wrocławiu

Czytaj więcej

W kręgu pytań o relację nauki i wiary

Civitas Christiana we Wrocławiu - panel pt. "W kręgu pytań o relację nauki i wiary" w dniu 7.02.2012 r.

Czytaj więcej

Wiara pod lupą

II edycja spotkań zorganizowanych przez Inicjatywę Akademicką Fides et Ratio.

Czytaj więcej

Jaki początek?

I edycja spotkań zorganizowanych przez Inicjatywę Akademicką Fides et Ratio.

Czytaj więcej