LOGO NAPI PNG2
A+ A A-

Osoby niepełnosprawne

AKTYWNY SAMORZĄD - MODUŁ II
STUDIUJ ZA DARMO!

Studenci, doktoranci oraz słuchacze studiów podyplomowych z umiarkowanym i ze znacznym stopniem niepełnosprawności mogą składać wnioski do programu „Aktywny samorząd - Moduł II” we właściwych dla miejsca zamieszkania PCPR-ach i MOPS-ach.

Możliwe jest uzyskanie wsparcia finansowego:
1) na pokrycie opłaty za studia niestacjonarne lub podyplomowe (czesne)
2) w formie dodatku na pokrycie kosztów kształcenia (do 1000 zł)

Termin rozpoczęcia przyjmowania wniosków w Module II o dofinansowanie kosztów nauki ustala samorząd powiatowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania Wnioskodawcy.

We Wrocławiu wnioski są przyjmowane w dniach 20-30 marca 2017 r. w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej – w Dziale Adaptacji Osób Niepełnosprawnych, ul. Strzegomska 6, parter, pokój 25 w godzinach od 7.45 do 14.45. Informacje są udzielane pod numerem tel: 71 78 22 357.

W związku z powyższym prosimy o zapoznanie się z dokumentem pn. „Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu <<Aktywny samorząd>> w 2017 roku”

Załączniki:

 1. Wniosek MOPS Wrocław (pdf)
 2. Kierunki działań oraz warunki brzegowe obowiązujące realizatorów pilotażowego programu „Aktywny samorząd” w 2017 roku
 3. Link do strony MOPS Wrocław: http://www.mops.wroclaw.pl/formy-pomocy/aktywny-samorzad-2017/modul-ii
 4. Link do strony PFRON, program Aktywny Samorząd: http://www.pfron.org.pl/pl/programy-i-zadania-pfr/aktywny-samorzad/1644,dok.html

********************************** 

Informacje na temat przyznawania wsparcia oraz dysponowania środkami dotacji na zadania związane ze stwarzaniem studentom i doktorantom będącym osobami niepełnosprawnymi warunków do pełnego udziału w procesie kształcenia na Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu.

Do pobrania (pdf):

Polecamy: 

 • Krakowski Semestralnik Studentów Niepełnosprawnych
 • Stowarzyszenie Twoje Nowe Możliwości, to wrocławska organizacja której priorytetem jest włączanie osób z niepełnosprawnością w główny nurt edukacji i życie społeczne. Stowarzyszenie oferuje wsparcie psychologiczne, coaching, doradztwo zawodowe i edukacyjne oraz warsztaty (np.: nauka i doskonalenie umiejętności posługiwania się alfabetem Braille'a, warsztaty z obsługi sprzętu dla osób z dysfunkcją wzroku).
 • Politechnika Wrocławska zaprasza studentów z niepełnosprawnościami ze wszystkich uczelni, do korzystania z zasobów multimedialnej czytelni Studium Kształcenia Podstawowego (bud. C-13, s. 3.15).

  Dla potrzeb studentów z dysfunkcją wzroku są dostępne m.in.:
  - stacjonarne i przenośne powiększalniki ekranowe (Freedom Scientific TOPAZ 19", LVI MagniLink Zip, MagniLink Mira)
  - powiększalniki komputerowe (Optelec Clearnote+)
  - notebooki wyposażone w oprogramowanie powiększające i czytające (Zoomtext MagReader 9.1, Ivona Rehab 3 głosy)
  - lupy elektroniczne z wbudowanymi oraz zewnętrznymi kamerami (Optelec Compact+, Bierley Shoppa)
  - stanowisko do adaptacji materiałów pisanych (komputer, szybki skaner do książek i kolorowa drukarka laserowa dla druków w formacie A3)
  - oprogramowanie powiększające na USB (Zoomtext Magnifier 9.1)
  - komputery wyposażone w oprogramowanie powiększające i klawiatury typu Zoomtext

  W czytelni Biblioteki Głównej, Studium Kształcenia Podstawowego oraz w kilku czytelniach wydziałowych dostępne są stanowiska wyposażone w stacjonarne powiększalniki.
  W multimedialnej czytelni Studium Kształcenia Podstawowego (bud. C-13, s. 3.15) dostępne jest stanowisko tyfloinformatyczne, wspomagające naukę osób niewidomych. Znajdują się tam m.in.:
  - sprzęt komputerowy ze specjalistycznym oprogramowaniem łączącym powiększenie, obsługę mowy i Braille'a w jednym programie
  - monitory i notatniki brajlowskie
  - drukarka brajlowska
  - szybki skaner do książek
  - wygrzewarka grafiki wypukłej

  W ostatnim roku udostępnione zostały także urządzenia komputerowe wspomagające osoby z dysfunkcją narządów ruchu (m.in. klawiatury, myszy i komponenty ułatwiające pracę z komputerem).
  Dla studentów z dysfunkcją narządu słuchu zakupione zostały zestawy FM firmy Oticon wspomagające słyszenie.

  Szczegółowych informacji dotyczących możliwości korzystania z w/w urządzeń udziela biuro pełnomocnika ds. osób niepełnosprawnych (bud. C-13, pok. 3.10, tel. +48 71 320 43 20).