logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Pedagogika. Studia stacjonarne pierwszego stopnia (licencjackie)

Podstawą ubiegania się o przyjęcie na studia pedagogiczne pierwszego stopnia jest posiadanie świadectwa dojrzałości (tzw. "stara" matura, "nowa" matura, bądź matura międzynarodowa); przyjęcie na studia odbywa się na podstawie rankingu punktów uzyskanych w trakcie postępowania rekrutacyjnego;

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 31 lipca 2019 r.
(ogłoszenie wyników 1 sierpnia 2019 r.)

Rekrutacja uzupełniająca:
od 1 sierpnia do 29 października 2019 r.

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
  • świadectwo dojrzałości (matura);
  • świadectwo zdrowia;
  • osoby zakonne – zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie – opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat..

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

Zobacz więcej (m.in. specjalności, cele studiów).

Podstawa prawna