logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Pedagogika. Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie)

Tytułem ubiegania się o przyjęcie na studia drugiego stopnia jest ukończenie studiów pierwszego (ewentualnie drugiego) stopnia na kierunku "pedagogika" lub innym – głównie z obszaru nauk humanistycznych.

 

Rekrutacja podstawowa:
od 1 czerwca do 10 września 2019 r.
(ogłoszenie wyników 11 września 2019 r.)


Rekrutacja uzupełniająca:

od 12 wrześnica do 29 października 2019 r.

 

Wymagane dokumenty w toku rekrutacji na PWT:

  • podanie o przyjęcie na studia;
  • życiorys;
  • 3 fotografie tradycyjne oraz zdjęcie w formacie jpg (minimum 368 × 456 pikseli);
  • świadectwo zdrowia;
  • oryginał dyplomu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego licencjata lub magistra
  • duchowni katoliccy i niekatoliccy - zezwolenie od własnego biskupa lub przełożonego Kościoła, do którego należą;
  • osoby zakonne - zezwolenie od władz zakonnych;
  • osoby świeckie - opinia duszpasterza o kandydacie (opinia jest wydawana w celach informacyjnych);
  • potwierdzenie uiszczenia opłaty rekrutacyjnej na nr konta 53 1600 1462 1837 1954 6000 0001 według tabeli opłat.

 

Kandydaci składają dokumenty w Dziekanacie PWT.

 

Zobacz więcej (m.in. specjalizacje, cele studiów).

 

Podstawa prawna