Poza seriami

Wrocław Jana Pawła II 
– od przejścia do Domu Ojca do dnia beatyfikacji
Wrocław 2011, s. 288, 
ISBN 978-83-60370-94-0 
(nakład wyczerpany)

 

 

„Albertówka" dom dla bezdomnych mężczyzn
Franciszek Głód
Wrocław 2011, s. 128, 
ISBN 978-83-60370-42-1 
(nakład wyczerpany)

 

 

Przypowieści. Biblijne zamyślenia
Tomasz Hergesel
Wrocław 2011, s. 238, 
ISBN 978-83-60370-98-8
(nakład wyczerpany)

 

 

Działalność arcypasterska Henryka Kardynała Gulbinowicza 
Arcybiskupa Metropolity Wrocławskiego w latach 1976-2004
Józef Swastek
Wrocław 2010, s. 32, 
ISBN 978-83-60370-83-4 

 

 

Duch Boży nad wodami Renu
Bogdan Ferdek
Wrocław 2010, s. 284, 
ISBN 978-83-60370-85-8 

 

 

Pod opieką św. Mikołaja. Historia parafii św. Mikołaja w latach 1970-2010
Patryk Gołubców, Paweł Dzikowski
Brzeg 2010, s. 184, 
ISBN 978-83-60370-86-5 
(nakład wyczerpany)

 

 

Rok biblijny w archidiecezji wrocławskiej
– Aby Słowo Boże stało się dla nas żywe, skuteczne, przenikające
Wrocław 2010, s. 372, 
ISBN 978-83-60370-90-2 
(nakład wyczerpany)

 

 

Godność i geniusz kobiety w optyce Jana Pawła II
Waldemar Irek
Wrocław 2009, s. 152, 
ISBN 978-83-60370-57-5 
(nakład wyczerpany)


Praca – zawód i powołanie
Waldemar Irek
Wrocław 2009, s. 176, 
ISBN 978-83-60370-58-2 Koniec czy początek? 
Szkice o godnym starzeniu się i umieraniu, 
Waldemar Irek
Wrocław 2009, s. 111, 
ISBN 978-83-60370-64-3 


Pedagogika dla katolików
Eugeniusz Mitek
Wrocław 2009, s. 324, 
ISBN 978-83-60370-46-9 
(nakład wyczerpany)


Lektor – przygotowanie ministrantów do czytania Słowa Bożego
Eugeniusz Mitek
Wrocław 2009, s. 420, 
ISBN 978-83-60370-52-0 
(nakład wyczerpany)


Tak będziesz postępował osiągniesz życie wieczne
red. Marian Biskup, 
Wrocław 2009, s. 320, 
ISBN 978-83-60370-72-8 
(nakład wyczerpany)


Karol Wojtyła, Jan Paweł II, Do Wrocławia przybywałem wiele razy...
Kazania, wykłady i słowa pozostawione dolnoślązakom
red. Grzegorz Sokołowski, 
Wrocław 2008, s. 296, 
ISBN 978-83-60370-56-8 


Małżeństwo – wolność czy kajdany? 
(materiały z XXIII Ogólnop. Forum Młodzieży), 
red. A. Łuźniak, 
Wrocław 2008, s. 252, 
ISBN 978-83-60370-37-7 
(nakład wyczerpany)

Ołtarze Jana Pawła II – świątynie jednego dnia
Krzysztof Hejmej
Wrocław 2008, s. 160, 
ISBN 978-83-60370-44-5 
(nakład wyczerpany)


Perspektywy polskiej teologii
red. Krzysztof Góźdź, Włodzimierz Wołyniec, Andrzej Małachowski, 
Wrocław 2007, s. 208, 
ISBN 978-83-60370-25-4 W kręgu zamyślenia
Pokłosie Jubileuszowego X Dolnośląskiego Festiwalu Nauki 
na Papieskim Wydziale Teologicznym 17-25 września 2007 roku, 
red. W. Wenz, 
Wrocław 2007, s. 196, 
ISBN 978-83-60370-31-5

Do Ojca przez Chrystusa w Duchu Świętym 
– wprowadzenie w teologię duchowości
Andrzej Siemieniewski 
Wrocław 2007, s. 112, 
ISBN 978-83-60370-28-5 


Nowe narodzenie w dawnych wiekach Kościoła
„Przez wodę i krew" (1 J 5,6), 
Andrzej Siemieniewski
Wrocław 2007, s. 152, 
ISBN 978-83-60370-21-6 

 

Budowanie Kościoła
Waldemar Irek
Wrocław 2006, s. 572, 
ISBN 83-87318-86-8 
(nakład wyczerpany)


Ku cywilizacji miłości
Pokłosie IX Dolnośląskiego Festiwalu Nauki na Papieskim Wydziale Teologicznym 
14-21 września 2006 roku, 
red. W. Wenz, 
Wrocław 2006, s. 228, 
ISBN 83-60370-08-7 
(nakład wyczerpany)

Akademicka posługa myślenia
Ignacy Dec
Wrocław 2006, s. 656, 
ISBN 83-60370-03-6 Kształtowanie postaw obywatelskich
Tomasz Gabiś, Robert Zapotoczny
Wrocław 2005, s. 120, 
ISBN 83-87318-97-3 
(nakład wyczerpany)


Aksjomat Kuzańczyka
Andrzej Małachowski
Wrocław 2005, s. 104, 
ISBN 83-87318-96-5 
(nakład wyczerpany)


Dary duchowe w dawnych wiekach Kościoła
Andrzej Siemieniewski
Wrocław 2005, s. 196, 
ISBN 83-60370-02-8 
(nakład wyczerpany), 
wydanie drugie poprawione, Wrocław 2007, s. 220, 
ISBN 978-83-60370-02-5 


Społeczność w świetle rozumu i wiary
Waldemar Irek
Wrocław 2005, s. 426, 
ISBN 83-87318-85-X 
(nakład wyczerpany)


Misterium Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny 
(materiały z sesji w 150 rocznicę ogłoszenia dogmatu), 
red. Włodzimierz Wołyniec, 
Wrocław 2004, s. 144, 
ISBN 83-87318-88-4 
(nakład wyczerpany)

Wokół metodologii i metodyki pracy naukowej
Zagadnienia wybrane dla rozpoczynających pisanie pracy magisterskiej, 
red. Wiesław Wenz, 
Wrocław 2004, s. 114, 
ISBN 83-87318-84-1 
(nakład wyczerpany)

Wabienice – parafia i sanktuarium
Antoni Młotek
Wrocław 2003, s. 146, 
ISBN 83-87318-67-1 
(nakład wyczerpany)


Nowe Tchnienie Ducha
Kościół w krajach Europy Środkowowschodniej 
w okresie pontyfikatu Ojca Świętego Jana Pawła II, 
red. Ignacy Dec, 
Wrocław 2003, s. 256, 
ISBN 83-87318-76-0 
(nakład wyczerpany)

Kościół w drodze
Waldemar Irek
Wrocław 2003, s. 212, 
ISBN 83-87318-73-6 
(nakład wyczerpany)


Działalność pastoralna i zakonodawcza Sługi Bożego – ks. Roberta Spiskiego (1821-1888)
Maria Weronika Kucharska
Wrocław 2003, s. 200, 
ISBN 83-87318-74-4 
(nakład wyczerpany)


300 lat Wydziału Teologicznego we Wrocławiu
Zarys historii i pracownicy naukowi PWT we Wrocławiu
red. Ignacy Dec, 
Wrocław 2002, s. 248, 
ISBN 83-87318-63-9 
(nakład wyczerpany)

Piękna dama Teologia
Antoni Młotek
Wrocław 2002, s. 112, 
ISBN 83-87318-61-2 
(nakład wyczerpany)


Podstawowy słownik grecko-polski Nowego Testamentu 
według częstotliwości występowania słów greckich
opracował H. Lempa, W. Chruszcz OH, 
Wrocław 2001, s. 70, ISBN 83-87318-44-2 Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu 1968-2001
Wrocław 2000, s. 600, 
ISBN 83-87318-62-0 
(nakład wyczerpany)Wiele ścieżek na różne szczyty
Mistyka religii, 
Andrzej Siemieniewski
Wrocław 2000, s. 168, 
ISBN 83-86882-34-4 (83-86882-39-5) 
(nakład wyczerpany)

Duch Święty, który od Ojca (i Syna) pochodzi
Piotr Liszka CMF
Wrocław 2000, s. 338, 
ISBN 83-87318-37-X 
(nakład wyczerpany)

 

Osiem błogosławieństw. Istota chrześcijańskiego życia
Tomasz Hergesel,
Wrocław 1999, s. 126, 
ISBN 83-87318-23-X 
(nakład wyczerpany)


ABC teologii dogmatycznej
Roman Rogowski,
wyd. IV, Wrocław 1999, s. 336, 
ISBN 83-85631-10-0; 
wyd. V (poprawione i uzupełnione), Wrocław 2010, s. 384, 
ISBN 978-83-60370-88-9 

Czytając „Piątą Ewangelię"
(zapiski pielgrzyma do Ziemi Świętej)
Ignacy Dec,
Wrocław 1998, s. 112, 
ISBN 83-87318-06-X 
(nakład wyczerpany)

Maryjne drogi Edyty Stein
Janusz Pawlak,
Wrocław 1998, s. 148, 
ISBN 83-87318-14-0 
(nakład wyczerpany)


Dekalog
Pomoce homiletyczne, 
red. Marian Biskup, 
Wrocław 1998, s. 188 
(nakład wyczerpany)


W blasku Eucharystii
Materiały z sympozjum „Eucharystia w dziejach Kościoła na ziemiach polskich 
ze szczególnym uwzględnieniem Śląska" oraz z XXVI Wrocławskich Dni Duszpasterskich, 
red. Ignacy Dec, 
Wrocław 1996, s. 480, 
ISBN 83-905471-8-X 
(nakład wyczerpany)

46. Międzynarodowy Kongres Eucharystyczny Wrocław, 25.05.-01.06.1997 r. 
Pomoce liturgiczno-duszpasterskie, 
red. Ignacy Dec, Adam Bałabuch, Andrzej Siemieniewski, 
Wrocław 1996, s. 132
ISBN 83-905471-3-9 
(nakład wyczerpany)

Starodruki cenne księgozbioru Biblioteki Głównej Papieskiego Fakultetu Teologicznego
i Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu
opracował Adam Skura,
Wrocław 1993, s. 168,
ISBN 83-85631-22-4

 

Siejba Słowa
Ignacy Dec,
t. 1, Wrocław 1996, s. 390;
t. 2, Wrocław 1997, s. 333; 
t. 3, Wrocław 1998, s. 271, ISBN 83-87318-17-5; 
t. 4, Wrocław 1999, s. 303; 
t. 5, Wrocław 2000, s. 303, ISBN 83-87318-32-9; 
t. 6, Wrocław 2001, s. 358; 
t. 7, Wrocław 2002, s. 345, ISBN 83-87318-58-2; 
t. 8, Wrocław 2003, s. 396, ISBN 83-87318-71-X; 
t. 9, Wrocław 2004, s. 368; 
t. 10, Wrocław 2005, s. 533; 
t. 12, Wrocław 2006, s. 366, ISBN 978-83-60370-24-7 
(nakład wyczerpany)