Slide background
Slide background
Slide background
Slide background

Ubezpieczenie NNW dla studentów i pracowników PWT

 

Pracownicy, zleceniobiorcy, studenci Papieskiego Wydziału Teleologicznego we Wrocławiu mają możliwość dobrowolnego przystąpienia do ubezpieczenia NNW.Zapraszamy do zapoznania się z propozycją. 

 

 

Ubezpieczyciel: InterRisk TU SA (Grupa Vienna Insurance Group).

 

Program ma wszystko, co powinno mieć takie ubezpieczenie, włącznie z ochroną Covid-19.

 

Ubezpieczenie działa 365 dni, 24h/dobę na całym świecie. Zawiera również ochronę podczas wyczynowego uprawiania sportu.

 

Kwestie techniczne dot. wystawiania polisy:

 

Z uwagi na to, że jest to polisa grupowa, podczas wystawiania polisy trzeba zaznaczyć WSZYSTKIE zgody; m.in. zgodę na przystąpienie do Stowarzyszenia ODPOWIEDZIALNI.PL (nie wiąże się to z żadnymi konsekwencjami, czy kosztami – po prostu musi być „jakiś podmiot” zrzeszający ubezpieczonych grupowo).

 

W przypadku młodych ludzi „nie uczniów, nie studentów” - do ubezpieczenia może przystąpić każdy człowiek w wieku do 25 lat, niekoniecznie uczący się. Ważne, aby w dniu przystąpienia do ubezpieczenia nie miał skończonych 25 lat

linki będą działać do 31-12-2021 (polisy generują się z odpowiedzialnością 2021-10-01 - 2022-09-30, a więc odpowiedzialność jest wsteczna).

 

„Czy można rozsyłać linki dalej innym zainteresowanym?” – TAK, linki będą działać bez problemu po przesłaniu ich dalej.

 

Ubezpieczenie zawiera się indywidualnie za pośrednictwem poniższych linków (wybiera się składkę roczną, klika w link i dalej zgodnie z podpowiedziami, aż do wygenerowania polisy).

 

Po dokonaniu opłaty, Ubezpieczony otrzymuje na podany adres e-mail certyfikat i pełną dokumentację z zakresem i informację jak zgłosić szkodę lub można od razu pobrać komplet dokumentów.

 

SZKOŁY WYŻSZE (ochrona od 01-10-2021 do 30-09-2022)

 

https://bit.ly/2021pwt1    Składka 40 zł

https://bit.ly/2021pwt2    Składka 50 zł

https://bit.ly/2021pwt3    Składka 60 zł

https://bit.ly/2021pwt4    Składka 70 zł

 

WAŻNE!

 

Gratis OC Nauczycieli, Pracowników (odpowiedzialność cywilna deliktowa z tytułu wykonywania zawodu nauczyciela oraz odpowiedzialność pozostałych pracowników placówki oświatowej), OC Dyrektora, Z-cy Dyrektora, Osoby Pełniącej Obowiązki Dyrektora (odpowiedzialność cywilna deliktowa i kontraktowa Dyrektora placówki oświatowej) oraz OC Szkoły.

 

Polisa wystawiana, gdy będzie więcej niż 30 ubezpieczonych – jeśli do ubezpieczenia przystąpi pow. 30 osób (liczy się łączna liczba/niezależnie od wybranego wariantu) wówczas Uczelnia otrzymuje dodatkowo (bez opłaty) Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pracowników, Placówki Oświatowej. Ubezpieczenie obejmuje Nauczycieli Akademickich oraz wszystkich pozostałych pracowników PWT (w tym także umowy cywilnoprawne).

 

Jeśli ktoś potrzebowałby wsparcia/pomocy przy zakupie polisy proszę o kontakt z działem kadr.