Slide background
Slide background
Slide background

PRAKTYKI PEDAGOGICZNE - DOKUMENTY

Dokumenty dotyczące przeprowadzenia i zaliczenia praktyk pedagogicznych.

Czytaj więcej

Informacje nt. praktyk katechetycznych

Studenci kierunku TEOLOGIA oraz słuchacze PODYPLOMOWYCH STUDIÓW TEOLOGICZNO-KATECHETYCZNYCH, którzy chcą otrzymać zaświadczenie o przygotowaniu do wykonywania zawodu nauczyciela religii są zobowiązani do odbycia praktyk szkolnych w odpowiednich typach szkół zgodnie z przyjętymi programami kształcenia:

Czytaj więcej