logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko

tomko2

Urodził się 8 stycznia 1965 r. w Kłodzku, jako syn Jana i Doroty z d. Fijałka. Świadectwo dojrzałości uzyskał w Liceum Ogólnokształcącym w Nowej Rudzie w 1983 r. Ukończył studia filozoficzno-teologiczne na Papieskim Wydziale Teologicznym w 1989 r., a święcenia kapłańskie przyjął z rąk ks. Henryka kard. Gulbinowicza. Funkcję Rektora PWT we Wrocławiu pełni od 10 października 2012 r.

Pracował duszpastersko jako wikariusz w Świdnicy, a następnie podjął studia specjalistyczne z pedagogiki rodziny na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim. Był prefektem w seminarium wrocławskim, a następnie sekretarzem PWT we Wrocławiu.

27 czerwca 2005 r. odbyła się publiczna obrona rozprawy doktorskiej pt. „Możliwość zastosowania zasady pomocniczości w Kościele na przykładzie działalności Diecezjalnego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin we Wrocławiu po Soborze Watykańskim II". Rada Wydziału PWT nadała ks. Andrzejowi stopień naukowy doktora nauk teologicznych (pedagogika rodziny).

4 czerwca 2007 r. został wybrany prorektorem Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. 1 września 2010 r. rozpoczął drugą kadencję jako prorektor ds. organizacyjnych.

26 czerwca 2012 r. uzyskał tytuł doktora habilitowanego, a 1 października 2012 r. tytuł profesora Papieskiego Wydziału Teologicznego. Podczas 359. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski (2-3.10.2012 r.) ks. prof. PWT dr hab. Andrzej Tomko został wybrany na konsultora Rady Naukowej KEP.