logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. dr Józef Marcinowski

marcinowskiUrodzony 5 III 1897 r. w Perechodach na Wileńszczyźnie. Studia teologiczne odbył na Uniwersytecie Wileńskim. Po przyjęciu święceń kapłańskich 6 VI 1925 r. w Wilnie wyjechał na dalsze studia do Rzymu, gdzie ukończył Instytut Orientalny.

Wróciwszy do Wilna, pracował na Uniwersytecie, w Seminarium Duchownym i w Kurii. W 1946 r. przybył do Wrocławia, gdzie otrzymał zadanie zorganizowania Seminarium Duchownego, będąc jego rektorem do 1953 r.

W latach 1953-56 był proboszczem w Niemczy, a następnie został mianowany przez bpa B. Kominka wikariuszem generalnym, którą to funkcję sprawował aż do śmierci. W 1972 r. został prepozytem kapituły katedralnej.

Zmarł 21 VI 1980 r. we Wrocławiu i został pochowany na miejscowym cmentarzu św. Wawrzyńca. Swój bogaty księgozbiór zapisał wrocławskiemu Seminarium Duchownemu.