logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prał. Aleksander Zienkiewicz

zienkiewicz

Urodzony 12 VIII 1910 r. w Lembówce na Wileńszczyźnie, w wielodzietnej rodzinie Kazimierza i Jadwigi. Szkołę powszechną ukończył w Duniłowiczach, a nauki gimnazjalne pobierał w Gimnazjum Biskupim w Drohiczynie, uzyskując maturę w 1931 r. 

Studia filozoficzno-teologiczne ukończył w Seminarium Duchownym w Pińsku, gdzie 3 IV 1938 r. przyjął święcenia kapłańskie z rąk bpa K. Bukraby. Pełnił obowiązki kapelana ordynariusza w Pińsku, a następnie asystenta KSM, prefekta gimnazjalnego, rektora kościoła farnego w Nowogródku, kapelana nazaretanek i dziekana nowogródzkiego. Od 1943 r. musiał ukrywać się przed gestapo. Po wojnie w 1946 r. był katechetą w Sycowie, a od 1947 r. - we Wrocławiu. Równocześnie studiował pedagogikę na Uniwersytecie Wrocławskim.

W 1951 r. został prefektem w Seminarium Duchownego we Wrocławiu, następnie rektorem Małego Seminarium Duchownego w Żaganiu, wicerektorem, a w 1953 r. rektorem Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. W 1958 r. objął rektorat Katolickiego Instytutu Naukowego we Wrocławiu i poświęcił się duszpasterstwu akademickiemu. W Seminarium Duchownym prowadził zajęcia z katechetyki i języka polskiego.

Był cenzorem wydawnictw kościelnych, egzaminatorem prosynodalnym, członkiem Rady Kapłańskiej i Komisji d/s Środków Masowego Przekazu. W 1959 został szambelanem papieskim, a w 1972 r. wszedł do grona kapituły katedralnej. Należał do najwybitniejszych wychowawców inteligencji dolnośląskiej, jako słynny „Wujek”. Zmarł 21 listopada 1995 r. we Wrocławiu i został pochowany na cmentarzu św. Wawrzyńca przy ul. Bujwida.