Ks. prof. dr hab. Józef Majka

majkaUrodzony 31 V 1918 r. w Suchorzowie, pow. Tarnobrzeg, jako syn Wojciecha i Wiktorii z d. Fidalska. Maturę uzyskał w roku 1937 w II Gimnazjum im. hetmana Jana Tarnowskiego w Tarnowie, gdzie też ukończył Seminarium Duchowne i 8 VIII 1942 roku przyjął święcenia kapłańskie.

Pełnił obowiązki wikariusza w Bieczu (1942-45), Nowojowej (1945) i w Nowym Sączu (1945-46). W roku 1946 objął kierownictwo Krajowej Centrali Caritas w Warszawie i podjął studia w Akademii Nauk Politycznych a następnie na KUL-u, zdobywając w 1952 roku doktorat z filozofii chrześcijańskiej. Prowadził zajęcia dydaktyczne na KUL-u i w Seminarium Duchownym w Tarnowie i w Lublinie. Był członkiem różnych towarzystw naukowych i komisji EP oraz długoletnim konsultorem Rzymskiego Sekretariatu dla Niewierzących. Brał czynny udział w licznych sympozjach i zjazdach naukowych. Współpracował z licznymi redakcjami czasopism krajowych i zagranicznych.

W latach 1968-80 był wykładowcą w PAT w Krakowie. W roku 1970 przybył do Wrocławia i objął stanowisko dziekana PWT i rektora Seminarium Duchownego. Był głównym organizatorem Wrocławskich Dni Duszpasterskich i różnych okazyjnych sympozjów. Wykazał wielką aktywność w pracy formacyjno-wychowawczej. W 1971 roku wszedł do grona kapituły katedralnej, w 1983 został prałatem papieskim, a w 1990 otrzymał godność protonotariusza apostolskiego.

W 1971 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1985 - profesora zwyczajnego. Był laureatem wielu nagród i wyróżnień. Wypromował 12. doktorów (3. na PWT we Wrocławiu) oraz 57. magistrów i licencjuszy na KUL i 85. we Wrocławiu. Oprócz pozycji książkowych z zakresu społecznej nauki Kościoła i socjologii religii pisał liczne artykuły o charakterze popularyzatorskim. Zmarł 19 III 1993 roku we Wrocławiu.