logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prof. dr hab. Jan Krucina

krucinaUrodzony 14 X 1928 r. w Karwinie-Darkowie na Zaolziu w Czechosłowacji. Święcenia kapłańskie otrzymał 21 czerwca 1959 r. we Wrocławiu. Studia specjalistyczne z zakresu filozofii praktycznej odbył na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim w latach 1959-1963, wieńcząc je w roku 1965 doktoratem z filozofii na podstawie pracy: "Dobro wspólne jako zasada społeczna".

W latach 1965-1979 prowadził zajęcia zlecone na Wydziale Filozofii Chrześcijańskiej KUL. Od roku 1965 prowadzi zajęcia dydaktyczne w Wyższym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. W latach 1968-1988 był prorektorem Wyższego Seminarium Duchownego i Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu. W roku akademickim 1966/67 odbył podróż naukową, odwiedzając ośrodki uniwersyteckie w Austrii, Rzymie, Mediolanie, Strasburgu, Lowanium i Paryżu. 7 grudnia 1972 r. otrzymał na KUL-u stopień doktora habilitowanego na podstawie rozprawy: "Dobro wspólne. Teoria i jej zastosowanie".

Od roku 1973 jest profesorem nadzwyczajnym, a od 1993 - profesorem zwyczajnym. Jest redaktorem naczelnym rocznika Colloquium Salutis i dyrektorem Wydawnictwa Wrocławskiej Księgarni Archidiecezjalnej. Niezwykle ważnym wydarzeniem za jego kadencji rektorskiej było przeprowadzenie na Fakultecie pierwszego kolokwium habilitacyjnego. Miało to miejsce 21 czerwca 1990 roku (ks. dr Edward Górecki). Ponadto, za czasów jego rektorowania Papieski Wydział umocnił swoją pozycję w gronie wyższych uczelni katolickich w Polsce, a także stał się partnerem dla wyższych uczelni miasta Wrocławia.

Zyskał też oficjalne uznanie przez władze państwowe na mocy umowy między rządem PRL (jeszcze) i Episkopatem. Za kadencji rektorskiej ks. Jana Kruciny zostało wydanych: 291 dyplomów magisterskich, 62 licencjackich i 8 doktorskich oraz zostały przeprowadzone dwie habilitacje (ks. Edward Górecki - 21.06.1990 i ks. Romuald Niparko - 21.06.1992).