J.E. Bp prof. dr hab. Ignacy Dec

decUrodzony 27 VI 1944 r. w Hucisku jako syn Wojciecha i Anieli z d. Siuzdak. W Leżajsku ukończył Liceum Ogólnokształcące, uzyskując w roku 1962 maturę. Studia w Seminarium Duchownym we Wrocławiu przerwała służba wojskowa (1963-65). Święcenia kapłańskie przyjął 21 VI 1969 z rąk arcybiskupa Bolesława Kominka. Przez rok był wikariuszem we Wrocławiu-Psie Pole.

W latach 1970-76 odbył studia specjalistyczne na KUL, wieńcząc je stopniem doktora filozofii chrześcijańskiej. W 1971 roku uzyskał licencjat z teologii na PWT we Wrocławiu. W latach 1976-79 pracował jako wikariusz w parafii Św. Rodziny we Wrocławiu, prowadząc równocześnie jako adiunkt wykłady z antropologii i historii filozofii. W latach 1979-80 przebywał jako stypendysta w Louvain-la Neuve i w Paderborn. Od 1980 kontynuował zajęcia dydaktyczne we Wrocławiu.

W 1982 roku rozpoczął pracę w Seminarium Duchownym jako prefekt (1982-84), wicerektor (1984-88) i rektor (1988-1995). Głosił liczne wykłady w Tygodniu Kultury Chrześcijańskiej, brał czynny udział we Wrocławskich Dniach Duszpasterskich, zorganizował i przewodniczył sympozjom zwanym „Forum Młodych". Brał udział w zagranicznych sympozjach naukowych: Wiedeń (1981, 1983), Mainz (1985, 1990), Orchard Lake (1992), Paderborn (1985) oraz w Krajowych Kongresach Teologów Polskich i w sympozjach filozoficznych, organizowanych na KUL i w Krakowie. Wygłasza wykłady na posiedzeniach Polskiego Towarzystwa Teologicznego we Wrocławiu. W 1991 roku odbył kolokwium habilitacyjne na KUL.

W 1992 roku objął funkcję rektora PWT we Wrocławiu. Aktualnie jest kierownikiem Katedry Antropologii Filozoficznej i Etyki, p.o. kierownika Katedry Filozofii Systematycznej oraz kierownika Zakładu Filozofii. Do 2004 roku wypromował 1633 magistrów i 74 doktorów. Przeprowadził 27 przewodów habilitacyjnych. Za swoją wszechstronną działalność otrzymał w 1988 r. godność kapelana Ojca świętego, a w 1992 r. wszedł do grona wrocławskiej kapituły katedralnej. W 1999 roku otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a w 2001 stanowisko profesora zwyczajnego PWT we Wrocławiu. W 2004 r. przyjął święcenia biskupie i objął nowo powstałą Diecezję Świdnicką.