logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Ks. prof. dr hab. Józef Pater

paterUrodzony 13 IV 1944 r. w miejscowości Rumno, w wielodzietnej rodzinie Michała i Zofii z Paterów. Studia filozoficzno-teologiczne odbył w Seminarium Duchownym we Wrocławiu, przyjmując 2l VI l969 roku święcenia kapłańskie.

Pełnił obowiązki wikariusza i katechety w parafii św. Piotra i Pawła w Świebodzicach (1969-72) i w parafii Świętej Rodziny we Wrocławiu (1972-74). Na PWT we Wrocławiu w 1973 uzyskał licencjat, a w 1976 doktorat z teologii na podstawie pracy „Nauka Abrahama Bzowskiego o prymacie papieża".

W 1974 roku został asystentem w Muzeum Archidiecezjalnym we Wrocławiu, a w 1976 - adiunktem na PWT, mając tam wykłady zlecone, a od 1983 - wykłady z historii Kościoła w Polsce. W 1976 roku odbył podróż naukową do Francji, a w 1981 wykorzystał roczne stypendium naukowe w Paderborn. Od 1978 roku pełni obowiązki sędziego prosynodalnego.

Dnia 1 VI 1984 roku został wicedyrektorem Archiwum i Muzeum Archidiecezjalnego oraz Biblioteki Kapitulnej we Wrocławiu. W 1982 został członkiem kurialnej Komisji d/s Sztuki Sakralnej, w 1987 - przedstawicielem kurialnym w Obywatelskiej Radzie Rewaloryzacji i Odbudowy Starego Miasta we Wrocławiu, w 1989 - członkiem Komisji Episkopatu Polski ds. Sztuki Sakralnej. W 1990 roku otrzymał godność kapelana papieskiego, a w 1995 został kanonikiem gremialnym wrocławskiej kapituły katedralnej.

Należy do Towarzystwa Miłośników Historii we Wrocławiu i Polskiego Towarzystwa Teologicznego. Bierze udział w corocznych obradach dyrektorów archiwów i muzeów kościelnych w Niemczech. Od 1991 roku pełni obowiązki duszpasterza przewodników turystycznych we Wrocławiu. Dnia 3 XII 1998 roku odbył kolokwium habilitacyjne w oparciu o dorobek naukowy i przedstawioną rozprawę habilitacyjną pt.: „Wrocławska Kapituła Katedralna w XVIII wieku". W l999 roku otrzymał stanowisko profesora uczelnianego PWT we Wrocławiu. W latach 200l-2004 pełnił obowiązki prorektora, a w latach 2004-2007 rektora PWT we Wrocławiu.