Rozprawy z Historii Kościoła

Redaktor serii:
ks. prof. Józef Swastek

 

Działalność pastoralna kardynała Klemensa Augusta von Galena
ordynariusza Diecezji Münster w latach od 1933 do 1946

Marian Sentek, 
Wrocław 2008, s. 336,
ISBN 978-83-60370-39-1
(nakład wyczerpany)
 

Życie i działalność pastoralna Arcybiskupa dra Johannesa Dyby
ordynariusza Diecezji Fulda (1983-2000)

Franz Weidemann, 
Wrocław 2008, s. 328,
ISBN 978-83-60370-45-2
(nakład wyczerpany)