logo PWT polskie negatyw
A+ A A-

Samorząd Studencki PWT

 

SamorzadStudenckiPWT

Samorząd Studencki Papieskiego Wydziału Teologicznego we Wrocławiu tworzą wszyscy studenci PWT. Organem Samorządu Studenckiego PWT jest Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego, reprezentująca studentów PWT i działająca w interesie ogółu studentów zgodnie z Regulaminem Samorządu Studenckiego zatwierdzonym przez Senat PWT.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rada Uczelniana Samorządu Studenckiego PWT - kadencja 2017/2018:

 

kaskow a 2017

Anna Kaśków
przewodnicząca Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – III rok)

 

pochwicka a 2017

Alicja Pochwicka
zastępca przewodniczącej Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – I rok)

 

kapłon m 2017

Maria Kapłon
sekretarz Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – IV rok)

 

ilwicka a 2017

Anna Ilwicka
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – II rok)

 

kuchajewicz m 2017

Mateusz Kuchajewicz
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – II rok)

 

micgalek d 2017

Dawid Michałek
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(teologia – V rok)

 

szatkowska m 2017

Monika Szatkowska
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – III rok)

 

szpunar a 2017

Aleksandra Szpunar
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika mgr. – I rok)

 

walach j 2017

Julia Walach
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika lic. – I rok)

 

wolyniak i 2017

Izabela Wołyniak
członek Rady Uczelnianej Samorządu Studenckiego PWT
(pedagogika mgr. – II rok)

 

 

Dokumenty do pobrania: